Brettforbundstinget

Brettforbundstinget

Sted:
Oslo
/
Start:
5/6/2021
/
Slutt:
5/6/2021
No items found.

Påmeldingsinfo

Påmeldingsfrist 22. mai

Påmelding her: https://isonen.com/event/ckmv0t09d1icw0d69d5j3mz6k

Innkalling og generell informasjon

På vegne av styret innkalles det herved til Brettforbundstinget 2021, som avholdes 5. juni 2021. Forbundstinget gjennomføres i Oslo, i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner. Det tas dog forbehold om eventuelle endringer som følge av myndighetspålagte restriksjoner.  Innkalling er sendt til klubbene 30 mars 2021.

Representasjon på Forbundstinget


På Brettforbundstinget møter med stemmerett: 

 • Brettforbundets styre 
 • Valgte representanter fra klubb. Ved forfall av valgte representater møter valgte vararepresentanter. De valgte klubbrepresentantene møter på forbundstinget etter følgende fordeling: 
  - 75 medlemmer eller færre: 1 representant
  - 76 medlemmer eller flere: 2 representanter
  - Klubber hvor snowboard er hovedaktiviteten, målt i andel av aktivitet og medlemstall, gis i tillegg til ovenstående fordelingen basert på antallet medlemmer, 1 representant for klubber med 75 medlemmer eller færre og 2 representanter for klubber med 76 medlemmer eller flere.

Videre møter uten stemmerett: 

 • Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Kontrollkomiteens medlemmer
 • Revisor
 • Skateboardkomité
 • Surfekomité
 • Administrasjon


Det er viktig at alle dere klubber stiller på årsmøtet. Her bestemmes Brettforbundets fremtid, og din stemme betyr mye. I år skal vi blant annet vedta nye toårsmål. 

Forbundstingets sammensetning og oppgave fremgår av Brettforbundets lov 


Viktige datoer:

 • 15 april: Frist forslag til styrekandidater, valgkomitékandidater og kontrollkomitékandidater, mer informasjon her
 • 8 mai: Frist innsending av saker til behandling
 • 22. mai: Saksliste og agenda tilgjengeliggjøres 
 • 5. juni: ForbundstingetEr det noe du lurer på, ta kontakt med:

Bijora Sardarian, generalsekretær

Ola Keul, president

Saksliste og saksdokumenter

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her løpende, og senest to uker før tinget 22. mai 2021.

Toårsmål

Før administrasjonen i Brettforbundet begynner utformingen av de nye toårsmålene våre, ønsker vi innspill fra klubbene om hva som er viktig for dere. Innspill sendes Bijora Sardarian. Videre toårsmålprosess kan dere se her: 

Forslag

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på tinget må være innsendt senest innen 8. mai 2021. Alle innsendte forslag tilgjengeliggjøres med saksliste og saksdokumenter.

Feed

Ingen oppdateringer.