Kurs

Brettforbundet utdanner instruktører, trenere, dommere og mange andre ressurspersoner til snowboardmiljøet. Ta kontakt med din lokale snowboardklubb hvis du vil lære å stå på brett. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs i tillegg til de faste kursene som har eksistert i mange år. Etterspørsel etter kurs er derfor nødvendig for å opprettholde ressursene, og tilgjengeligheten på kursene under vil variere fra år til år.