Personvern

Personvernerklæringen handler om hvordan Brettforbundet samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Brettforbundet, ved generalsekretæren, er behandlingsansvarlig for forbundets behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta eventuelle nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.


Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsl/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Brettforbundet bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

SØK
Brettforbundet lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

SIDE- OG TJENESTEFUNKSJONALITET
Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Vi lagrer også informasjon om hvilke seksjoner i nettstedet den besøkende benytter, for å hjelpe den besøkende å finne relevant innhold.


HVORDAN HÅNDTERE INFORMASJONSKAPSLER I DIN NETTLESER
www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta / avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.


MEDLEMSINFOMASJON
Registering og oppdatering av medlemsopplysninger skjer ved at medlemsklubbene er pålagt å bruke Brettforbundets og Idrettsforbundets medlemssystem. Medlemmet registrerer seg primært selv via elektronisk registrerings-/påmeldingsskjema på frivillig basis og godkjennes av klubben. Gjennom Personlig Profil kan du selv kontrollere hvilke opplysninger som er registrert samt gjøre endringer/tillegg.

I.f.t. den norske personvernforordningen har du følgende rettigheter;

– innsynsrett i egne opplysninger som er innsamlet

– rett til å be om retting av ev. uriktige og/eller mangelfulle opplysninger

– rett til å be om sletting

I det tilfelle det er knyttet informasjon til deg som skal ivaretas av historiske årsaker (som f.eks. kan gjelde særskilte roller) vil dine data ikke bli slettet.

Personopplysningene oppbevares så lenge du har et aktivt forhold til en av våre sporter via forbundets medlemsklubber, dvs. har en rolle i forbundet. Når din relasjon registreres som avsluttet, vil dine data lagres hos oss i inntil 12 mnd. før de slettes. Lagringen gjøres i tilfelle du skulle etablere et nytt forhold i denne perioden og er i tråd med Idrettsforbundets praksis, jf. https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/samtykkeerklaring/

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere idrettsaktivitet og organisasjonsmessige forhold, herunder at personer skal kunne utføre mest mulig selvbetjening. Det er en forutsetning å kunne behandle personopplysninger for å kunne administrere forbundets idrettsaktivitet.

For supplerende informasjon henvises til Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/