Kontaktinfo

Besøks- og postadresse

Brettforbundet c/o Idrettens hus

Sognsveien 73, 0854 Oslo

Faktura:

faktura@brettforbundet.no


klubbhenvendelser:

magnus.bye@brettforbundet.no


presse:

jornsimen.aaboe@brettforbundet.no

Vi vil gjerne at du følger oss på

Administrasjon

Bijora Sardarian

Bijora Sardarian

Generalsekretær
Magnus Bye

Magnus Bye

Klubb- og utdanningsansvarlig
Per Iver Grimsrud

Per Iver Grimsrud

Sportssjef
Sondre Hylland

Sondre Hylland

Arrangement- og anleggsansvarlig
Henning Braaten

Henning Braaten

Landslagsansvarlig- og prosjektleder skate
Anne Malene Wassmo

Anne Malene Wassmo

Medlemsadministrasjon og klubbutvikling
Morten Kleivdal

Morten Kleivdal

Landslagstrener
Lene Brukstuen

Lene Brukstuen

Prosjektmedarbeider
Jørn Simen Aabøe

Jørn Simen Aabøe

Kommunikasjon- og markedsrådgiver

Styret

Ola Keul

Ola Keul

President
Jonas Greve

Jonas Greve

Visepresident, Snowboard
Kjetil Ostling

Kjetil Ostling

Visepresident, Skateboard
Ingeborg Sofie Nakken

Ingeborg Sofie Nakken

Visepresident, Surf
Joakim Wang

Joakim Wang

Styremedlem
Henriette Pedersen

Henriette Pedersen

Styremedlem
Kristian Kristiansen

Kristian Kristiansen

Styremedlem
Anne Karoline Staff

Anne Karoline Staff

Styremedlem
Ida Caroline Melbye

Ida Caroline Melbye

Varamedlem

Styrets arbeid

Styret møtes normalt 7-8 ganger per år.

Møteplan frem til sommeren: 

  • Møte 1: Onsdag 02. februar (ekstraordinært)
  • Møte 2: Onsdag 23. februar
  • Møte 3: Onsdag 24. mars
  • Møte 4: Onsdag 20. april
  • Møte 5: Onsdag 18. mai

Offentlige styrereferater og dokumenter:

Referat fra styremøtene i 2019 og 2020 er tilgjengelig her

Brettforbundets styringsdokumenter: Toårsmål 2021-2023, Strategi fra 2018 og lov 2019

Ønsker du styrereferater fra 2018 og tidligere er det bare å sende e-post til bijora@brettforbundet.no

Eventuelle spørsmål, innspill eller kommentarer til styrets arbeid sendes til styret v/ Ola Keul på ola@brettforbundet.no

Antidoping: Brettforbundets Handlingsplan.

Brettforbundets komiteer

Komiteer oppnevnt av styret:
Brettforbundsstyret oppnevner skateboardkomiteen, surfekomiteen og snowboardkomiteen. Klubbene kan foreslå komitémedlemmer til styret.

Snowboardkomiteen: 
- Jonas Greve
- Mona Gran Sukke
- Andreas Gjul Dale
- Tom Roll
- Christian Christensen
- Marianne Hauknes

Skateboardkomiteen: 
- Joakim Wang
- Sindre Sandvin
- Kristina Westad
- Michael Sommer
- Jørn Wiggo Nyberg
- Kjetil Ostling
- Tor Valen
- Stig Rune Anvik
- Fritjof Krogvold

Surfekomiteen
- H.K.H Kronprins Haakon
- Ola Keul
- Katrine Røed
- Tommy Langseth
- Frode Goa
- Kristine Tofte
- Kent Andre Aagnes

Komiteer oppnevnt av årsmøtet:

Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i Brettforbundet, som forbundstinget skal stemme over. Valgkomiteens medlemmer: 
- Michael Sommer
- Ole Kristian Fjelltun Larsen

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal blant annet påse at særforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. Kontrollkomiteens medlemmer: 
- Benedikte N. Eide
- Kristin Ranum

Forbundets Bakgrunn

Snowboardforbundet har siden 1987 vært alle norske snowboarderes medlems- og interesseorganisasjon. I 1997 ble vi eget særforbund underlagt Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF).

Nå er Snowboardforbundet blitt til Brettforbundet, et felles forbund for de tre originale brettsportene snowboard, skate og surf. Brettforbundets visjon er å skape brettglede når du vil, hvor du vil, hvordan du vil. Gjennom vårt arbeid skal vi skape aktivitet og samle brettmiljøene, så alle får bedre muligheter til å stå på brett.

Til grunn for arbeidet til forbundets 8 ansatte og våre aktiviteter ligger verdiene personlig frihet, mestringsfølelse og felleskap. Organisasjonens seks strategisk overordnede mål er å skape robuste klubber og aktivitet for fremtiden, èn idrett - like muligheter, attraktive arrangement, flere store prestasjoner, nyskapende og ansvarlig organisering og ta ansvar for naturen vi leker i, og menneskene vi deler den med.