Kontaktinfo

Besøks- og postadresse

Brettforbundet, Sandakerveien 24 C, Bygg 7D

Faktura:

elin@brettforbundet.no


klubbhenvendelser:

magnus@brettforbundet.no


presse:

matias@brettforbundet.no

Vi vil gjerne at du følger oss på

Administrasjon

Bijora Sardarian

Bijora Sardarian

Generalsekretær
Elin Rastad

Elin Rastad

Organisasjonssekretær
Magnus Bye

Magnus Bye

Klubb- og utdanningsansvarlig
Matias Fosso Kristiansen

Matias Fosso Kristiansen

Kommunikasjonsansvarlig
Per Iver Grimsrud

Per Iver Grimsrud

Sportssjef
Sondre Hylland

Sondre Hylland

Arrangement- og anleggsansvarlig
Henning Braaten

Henning Braaten

Landslagsansvarlig- og prosjektleder skate
Biayna Sardarian

Biayna Sardarian

Inkluderingsansvarlig - foreldrepermisjon
Marius Håker

Marius Håker

Landslagstrener - snowboard
Anne Malene Wassmo

Anne Malene Wassmo

Medlemsadministrasjon og klubbutvikling - permisjon
Morten Kleivdal

Morten Kleivdal

Rekrutt- og paralandslagstrener snowboard
Hanna Worum

Hanna Worum

Prosjektleder og frivilligkoordinator

Styret

Jonas Greve

Jonas Greve

Visepresident, Snowboard
Kjetil Ostling

Kjetil Ostling

Visepresident, Skateboard
Ingeborg Sofie Nakken

Ingeborg Sofie Nakken

Visepresident, Surf
Joakim Wang

Joakim Wang

Styremedlem
Henriette Pedersen

Henriette Pedersen

Styremedlem
Kristian Kristiansen

Kristian Kristiansen

Styremedlem
Anne Karoline Staff

Anne Karoline Staff

Styremedlem
Ida Caroline Melbye

Ida Caroline Melbye

Varamedlem

Styrets arbeid

Styret møtes normalt 7-8 ganger per år.

Møteplan ut 2021: 

  • Møte 1: Onsdag 3. februar
  • Møte 2: Onsdag 3. mars
  • Møte 3: Onsdag 21. april
  • Møte 4: Onsdag 26. mai
  • Forbundstinget: Lørdag 5. juni
  • Møte 5: Tirsdag 17. august
  • Møte 6. Onsdag 15. september
  • Møte 7. Onsdag 6. oktober
  • Møte 8. Onsdag 17. november
  • Møte 9. Onsdag 8. desember

Offentlige styrereferater og dokumenter:

Referat fra styremøtene i 2019 og 2020 er tilgjengelig her

Brettforbundets styringsdokumenter: Toårsmål 2021-2023, Strategi fra 2018 og lov 2019

Ønsker du styrereferater fra 2018 og tidligere er det bare å sende e-post til bijora@brettforbundet.no

Eventuelle spørsmål, innspill eller kommentarer til styrets arbeid sendes til styret v/ Ola Keul på ola@brettforbundet.no

Brettforbundets komiteer

Komiteer oppnevnt av styret:
Brettforbundsstyret oppnevner skateboardkomiteen, surfekomiteen og snowboardkomiteen. Klubbene kan foreslå komitémedlemmer til styret.

Snowboardkomiteen: 
- Jonas Greve
- Mona Gran Sukke
- Andreas Gjul Dale
- Tom Roll
- Christian Christensen
- Marianne Hauknes

Skateboardkomiteen: 
- Joakim Wang
- Sindre Sandvin
- Kristina Westad
- Michael Sommer
- Jørn Wiggo Nyberg
- Kjetil Ostling
- Tor Valen
- Stig Rune Anvik
- Fritjof Krogvold

Surfekomiteen
- H.K.H Kronprins Haakon
- Ola Keul
- Katrine Røed
- Tommy Langseth
- Frode Goa
- Kristine Tofte
- Kent Andre Aagnes

Komiteer oppnevnt av årsmøtet:

Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i Brettforbundet, som forbundstinget skal stemme over. Valgkomiteens medlemmer: 
- Sara Bianca Gilje
- Michael Sommer
- Ole Kristian Fjelltun Larsen

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal blant annet påse at særforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. Kontrollkomiteens medlemmer: 
- Hege Steffensen
- Tore H. Eilertsen
- Benedikte N. Eide
- Kristin Ranum

Forbundets Bakgrunn

Snowboardforbundet har siden 1987 vært alle norske snowboarderes medlems- og interesseorganisasjon. I 1997 ble vi eget særforbund underlagt Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF).

Nå er Snowboardforbundet blitt til Brettforbundet, et felles forbund for de tre originale brettsportene snowboard, skate og surf. Brettforbundets visjon er å vise verden hvor viktig det er å ha det gøy. Gjennom vårt arbeid skal vi skape aktivitet og samle brettmiljøene, så alle får bedre muligheter til å stå på brett.

Til grunn for arbeidet til forbundets 11 ansatte og våre aktiviteter ligger verdiene personlig frihet, mestringsfølelse og felleskap. Organisasjonens fem strategisk overordnede mål er å skape aktivitet og utvikle ulike tilknytningsformer, sikre rekruttering til snowboard, skateboard og surfing, vinne internasjonale konkurranser, være det mest nyskapende sponsorobjektet og ta ansvar for naturen vi leker i.