Din forsikring dersom uhellet skulle skje på trening, i konkurranse eller annen aktivitet på brettet, i inn- og utland!

Uheldig i forbindelse med snow, skate og/eller surf-aktivitet? 

KJØP FORSIKRING (FØR DU SKADER DEG)


 

Brettforbundets forsikring er din forsikring dersom uhellet skulle skje på trening, konkurranse eller i forbindelse med annen brettaktivitet, i inn- eller utland. Forsikringen gjelder for deg som kjører snowboard, skater og/eller surfer - altså all brettaktivitet.

NB: Som deltager av konkurranser (NM og NC) og camper arrangert av Brettforbundet er du pålagt å ha gyldig lisens.

Er du under 13 år? Da kan vi glede deg med at du går inn under NIF´s barneforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato du fyller 13 år. Men om det er nok til deg? Det må man nesten lese seg opp på her.

Forsikringen dekker skader i inn- og utland som skjer under aktivitet: 

 • Om du faller og skader deg ut 10-trinnstrappa
 • Om du faller i parken en lørdag i vinterferien
 • Er uheldig å tryner i en NorgesCup

Eller mer konkret:

ORGANISERTE IDRETTSØVELSER

Forsikringen dekker idrettsskade som følge av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

- Under konkurranser, oppvisninger

- Under trening på idrettsbane/ i idrettshall / i løyper

- Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør

- Relevant egentrening i treningstøy som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram fra din trener. Inkluderer relevant egentrening for dommere.  

REISE

Under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse dekker forsikringen ulykkesskade.

OPPHOLD

Ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, dekker forsikringen ulykkesskade.

Under reise som foregår utenfor utøverens hjemsted, gjelder forsikringen også under opphold, men høyst en uke før første og tre dager etter siste konkurransedag/treningssamling – enten utøver reiser samlet eller hver for seg.  


Utøverforsikring

Hvilke type forsikringer tilbyr vi?

Brettforbundet har sammen med Søberg og partners funnet den beste forsikringen og tilbyderen til alle oss brettkjørere. Forsikringen kaller vi lisens og for sesongen 2024 tilbyr vi disse to:

Engangslisens - 200,-

- Kjøpes ved påmelding eller på selve arrangementet. Gjelder for deg som kun trenger forsikring på et individuelt arrangement (f.eks. NC slopestyle & big air).

Helårslisens - 1450,-

- Gjelder hele året. For deg som ønsker tryggheten dette gir. Dette er ikke kun for deg som kjører konkurranse, men for deg som bruker brettet aktivt. Om det er på snø, asfalt eller vann, så er dette forsikringen man ønsker seg. Skal du delta på flere arrangementer lønner det seg å ha helårslisens.

For å kjøpe lisensen må man være medlem av en brettklubb som er tilknyttet Brettforbundet. Er du ikke medlem? Finn din klubb og/eller bli medlem her.

Sesongen 2024 går fra 1.1.2024-31.12.2024. Man vil ikke kunne melde seg på et arrangment i regi av Brettforbundet uten gyldig lisens.

Lisens kan kun kjøpes via iSonen. Velg påmelding og det produktet du ønsker. NB: Man må ha gyldig medlemskap for å kunne kjøpe forsikring.

Hva går pengene til?

Pengene går utelukkende til å dekke forsikringen. I en tid hvor alt blir dyrere har vi likevel valgt å beholde samme sum som tidligere. Samtidig jobber vi med å finne bedre løsninger for fremtiden, og ønsker også gjerne innspill på dette.

Reiseforsikring

Vi anbefaler STERKT  å sjekke at du har en ordentlig reiseforsikring da lisens IKKE er en reiseforsikring, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Europeisk helsetrygdkort

Er du mye på farta? For din egen sikkerthet oppfordrer vi alle brettkjørere til å bestille Europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem.
Bestill kortet gratis her.

Klubb-forsikring

Hvor går linjen på hva som er klubbens ansvar og hva som er medlemmet/deltageren sitt ansvar ved skade? Hva koster det for en klubb-forsikring? OG hva er inkludert i denne? 

Dette er spørsmål som vi får ofte fra klubbene til Brettforbundet og som er vanskelig å svare på for oss. Rett å slett for alle klubbene drives forskjellig med tanke på aktivitet, medlemmer, ansatte og frivillige.

Derfor har vi fått hjelp av vår forsikringsagent Söderberg & Partners til å bistå klubber. Under finner du en link til deres side, her kan du les mer om hva de kan hjelpe dere med og et kontaktskjema dere kan bruke.

Söderberg & Partners


Kontakt Söderberg & Partners i dag for å motta et tilbud på forsikring for klubben din

Typiske forsikringer er:

 • Arrangøransvarsforsikring
 • Underslagsforsikring
 • Styreansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring for klubbens medlemmer
 • Inventar og løsøre
 • Eiendom, klubbhus osv.

Når skaden har skjedd

Når skaden har skjedd må man være sikker på at man har kjøpt lisens for inneværende år, har godkjent medlemskap i en klubb som er tilknyttet Brettforbundet, og ikke minst kjenner til eller har en oversikt over hvor man finner forsikringsvilkårene.

For å benytte seg av forsikringen er det viktig at skadene meldes inn så fort som mulig.

Skaden kan meldes inn senest ett år etter at skaden har oppstått.

Alle skader må meldes inn via linken nedenfor.
Deretter gjøres det en vurdering av om skaden/ulykken dekkes av lisensen og videre behandlingsløp.

Akutte skader skal rettes direkte til legevakt, sykehus eller fastlege.

Du oppfordres til å benytte deg av Skadetelefonen på telefon 98701115 .
Her får du bistand ved idrettsskader som kan knyttes til snowboard, skateboard og surf.
Skadetelefonen kan på vegne av forsikringsselskapet midlertidig godkjenne dekning.

Påløpte utgifter som egenandeler og forbruksmateriell ved offentlig behandling dekkes inntil den forsikringsummen som fremgår i vilkårene - før man kommer i kontakt med skadetelefonen


Alle skader må meldes Gjensidiges Idrettsforsikring på www.gjensidige.no/idrettsforsikring omgående. Det er nødvendig å melde inn før du benytter deg av behandling.

Skademeldingsskjema finner du her

Q&A

 • Hvorfor må man ha forsikring/lisens?

Fra datoen du fyller 13 år er du pålagt å ha lisens ved deltakelse på alle arrangementer i regi av Brettforbundet og dens klubber. For å kunne kjøpe lisens gjennom Brettforbundet må du være medlem av en brettklubb tilknyttet Brettforbundet. Krav om medlemskap gjelder også for å delta på selve arrangementet. Utøvere under 13 år er dekket av NIF sin sentrale Barneidrettsforsikring.

 • Hva gjelder forsikringen?

Forsikringen er delt inn i grunn/konkurranse- og utvidet forsikring. Du har selv anledning til å bestemme hvilken forsikring du vil ha. Begge forsikringene inneholder en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet og død.
Se forsikringsvilkår for mer info.

 • Hvor gjelder forsikringen?

Din forsikring gjelder dersom uhellet skulle skje på trening, i konkurranse eller annen aktivitet på brettet. Forsikringen gjelder i hele verden, men behandling av skade kan først starte når du har kommet hjem til Norge.

 • Hva om en skade skjer i utlandet?

Det er din reiseforsikring som dekker den akutte skaden i utlandet og som får deg hjem til Norge. Når du kommer hjem er det forsikringen/lisensen som tar over for videre behandling innenfor oppgitt garantitid. Må alltid melde inn skade når skaden skjer, det er viktig.  

 • Dekker engangslisens forsikringen for hele konkurransen eller per dag?

Forsikringen dekker per arrangement. Engangslisensen kjøpes ved påmelding av arrangement. Det vil si at dersom man skal delta på f.eks. NC Slopestyle og Big Air på Geilo så dekker engangslisensen for begge konkurransene (både BA og SS).

 • Hvorfor får jeg ikke kjøpt forsikring?  

Sjekk at ditt medlemskap er gyldig. Dette må du sjekke på minidritt eller med din klubb. Finner du ikke frem eller får kontakt med din klubb, ta kontakt med NIF support.

Har du nettopp blitt medlem av en brettklubb? Kan ta noe tid før medlemskapet blir registrert i systemene. Sjekk med din klubb eller NIF support.