Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Bergen skateboardklubb

Klubben startet  i Mai 2016. Grunnen var at vi måtte ha en klubb for å få igang prosessen med å få en ute skateplaza til byn.

Det siste året har vi jobbet litt med å få medlemmer.


Vi har 2 fysakhaller. En på slettebakken og en på melkeplassen + flere uteparker, med det meste er gammelt og ubrukelig.

Det er planlagt en utepark i fyllingsdalen på ca 600m2.


Medlemmer

Fylke / Sted

/
Bergen

Bakke

Tilbyr

Medlemsinfo

Medlemsinfo : Vi har 2 aktive foreldre i styret, meg og Torgeir Hågøy, 1 ungdom som er med, men har ikke tid til å være med så mye. Gard Sæbbe.

1 ungdom som bor i Lofoten.

Vi har ca. 35 medlemmer. Utfordringen er at vi ikke har fått all info av de som ble medlem før vi kom inn i forbundet.


Bli medlemBli medlem

Kontakt

bergenskateboardklubb.est.2016@gmail.com