Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Drammen Skateboardklubb

Drammen Skateboard Klubb ønsker å samle folk rundt skateboard aktiviteter, slik at alle som skater eller ønsker å starte å skate i Drammen kan ha noen felles møteplasser. Klubben vil jobbe for å bevare allerede eksisterende anlegg, og bidra til at nye blir bygd, samt jobbe for at det blir arrangert konkurranser i Drammen og arrangere skate-skoler og kurs.

Medlemmer

Fylke / Sted

Viken
/
Drammen

Bakke

Tilbyr

Kontakt