Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Funkis Snowboardklubb

Funkis Snowboardklubb ble etablert av ildsjeler i snowboardmiljøet i 2012. Hovedmålet var den gang og er også i dag å tilrettelegge for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne som har lyst til å kjøre snowboard.

Under vintersesongen arrangerer klubben treninger hver mandag og onsdag fra kl. 17.00 – 20.00 i Oslo Vinterpark. Som medlem av Funkis Snowboardklubb med betalt treningsavgift får du låne utstyr, tilgang til heis og dyktige instruktører. Som medlem får du også reduserte priser på nasjonale snowboardcamper.

Fokuset for ukentlige treff og samlingene er på snowboardkjøring, lek, moro og mange ulike aktiviteter både av og på snø. Med et overordnet blikk ser klubben i Norge i dag at det generelt er få personer med nedsatt funksjonsevne som er aktive i norske alpinanlegg og snowboardklubber – dette ønsker klubben å endre! Funkis ønsker å synliggjøre tilbudet vårt og skape et miljø som vil bidra til økt mestringsfølelse, tilhørighet, selvsikkerhet og generelt bedre livskvalitet. Målet er å inspirere barn og voksne med nedsatt fysisk funksjonsevne til å kjøre snowboard samtidig som vi engasjerer snowboardklubbene i Norge til å inkludere ALLE i snowboardmiljøet.

Klubben tilrettelegger for alle stående: hørselshemmede, bevegelseshemmede, synshemmede.

Snowboard er ofte en enkel aktivitet for bevegelseshemmede med halvsidige plager, f.eks de som mangler en fot/arm, har cerebral parese, halvsidig lammelse.

Medlemmer

Fylke / Sted

Oslo
/
Oslo

Bakke

Tryvann

Tilbyr

Kontakt

kontakt@funkis-snowboard.no