Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Haugaland Skateklubb

Haugaland Skateklubb er klubben for deg som driver med skating på Haugalandet. Klubben drifter landets eldste formålsbygde skatepark i Haugesund. Klubbens nedslagsfelt er hele Haugalandet og de jobber aktivt for skatere i hele regionen. Klubbens idealer har sin forankring i skatekulturen og skal være et inkluderende, kreativt og fritt miljø - en klubb hvor alle lærer av hverandre.

Medlemmer

Fylke / Sted

Vestland
/
Haugesund

Bakke

Tilbyr

Kontakt