Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Jæren Surf / Bore Surfklubb

Bore Surfklubb ble stiftet 01.04.2019. Organisasjonsnummeret er 922 711 321. Aktiviteten til Bore Surfklubb strekker seg over området Jæren i Rogaland, og utad skal aktiviteten gå under merkevaren Jæren Surf. Klubben er medlem i Norges Idrettsforbund. Klubbens styre blir valgt av årsmøtet der hvert medlem har en stemme.

Klubben skal stimulere for aktivitet innen surfing på Jæren. Videre skal klubben være et talerør på vegne av surfere, og den skal jobbe for at surferne og surfesporten skal være en positiv aktør på Jæren og i regionen. Klubben skal stimulere til trygg aktivitet i sjøen ved kursing og opplæring i havet for voksne, barn og unge. Klubben kan også involveres i andre tilhørende prosjekter, for eksempel innen havmiljø og plastforsøpling.

For de ulike aktivitetene vi ønsker å gjennomføre er det god kompetanse i klubbens styre, og klubben vil ta sikte på å sikre riktig kompetanse til de prosjektene man skal jobbe med. Videre ønsker klubben å samarbeide med lokale, regionale og nasjonale aktører når prosjektene tilsier det.

Medlemmer

Fylke / Sted

Rogaland
/
Jæren, Klepp

Bakke

Tilbyr

Medlemsinfo

Personlig medlemsskap over 18 år: kr 200,-

Personlig medlemsskap under 18 år: kr 100,-

Familiemedlemskap kr 300,-

Bli medlemBli medlem

Kontakt

Jaerensurfklubb@gmail.com