Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Lillestrøm Skateboardklubb

Medlemmer

20-50

Fylke / Sted

Viken
/
Lillestrøm

Bakke

Lillestrøm Skatepark

Tilbyr

Kontakt

John Morken Tlf: 920 19 321 mail: lillestromrullebrettklubb@gmail.com