Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Slemmestad Brettklubb

Slemmestad brettklubb er interessert iå tilby ulik brettsport (skateboard,snowboard og snowskate) til flestmulig i Slemmestad området. Vioppfordrer folk av alle aldre å begynnemed ulike brettsporter, og skal leggetil rette for å organisere arrangmenter,turer og konkuransser innenforskateboard, snowboard og snowskate.

Medlemmer

20-50

Fylke / Sted

Innlandet
/
Asker

Bakke

Gleinåsen

Tilbyr

Kontakt

slemmestadbrettklubb@gmail.com