Sport iconSport iconSport icon
Klubber

Tøyen Sportsklubb

Tøyen sportsklubb tilbyr ukentlig rundt 125 timer i uka med lavterskelaktivitet for lokalbefolkningen, fordelt på 20 ulike idretter/ aktiviteter. Klubbens fokus er å skape mest mulig "innenforskap" i det området i landet med størst levekårsutfordringer, og gjennom det få flest mulig gjennom videregående.

På den måten ønsker klubben å gjøre befolkningen i stand til å "løfte seg sjæl" - Det er Tøyenløftet. Klubbens visjon er "Landets viktigste klubb".

Medlemmer

Fylke / Sted

Oslo
/
Oslo

Bakke

Tilbyr

Kontakt