Andre kurs og samlinger | Snowboard

Beskrivelse

Snowforbundet arrangerer også en rekke andre spennende kurs. Dommerkurset sertifiserer de som jobber som dommere på konkurranser i blant annet Norges Cupen. Rennlederkurset utdanner rennledere og er første steg på vei til å bli teknisk deligert (TD) gjennom et eget TD-kurs. I tillegg arrangeres det parkbyggerkurs, kursholderkurs, frikjøringssamling og andre kurs som gir relevante kompetanser innenfor snowboard. Disse kursene arrangeres etter behov, ca en gang i året. Informasjon om hvert enkelt kurs kommer fortløpende og er det noen kurs som er av spesiell interesse er det bare å ta kontakt på kurs@snowboardforbundet.no.

Hva må du kunne før kurset?

• Må klare å svømme 200 meter på under 5 minutter i minst 25 meters basseng –dette må bekreftes skriftlig av godkjent badevakt/svømmeinstruktør/svømmetrener


• Må bestå en av to fysiske tester:
o 100 meter løping
o 100 meter svømming gjennom bølger påstørrelse 50-150 cm
o 100 meter løping 

SUP
o 100 meter løping
o 50 meter svømming
o 50 meter løping
o 50 meter svømming
o 50 meter løping
o 50 meter svømming
o 50 meter løping

Begge testene må gjennomføres innen 5minutter. 

Hva skal du kunne etter kurset?

Kurstyper

Varighet

Aldersgrense

Krav

Sertifisering

Pris for medlemmer

Pris for ikke-medlemmer