Andre kurs og samlinger | Snowboard

Beskrivelse

Brettforbundet arrangerer også en rekke andre spennende kurs. Dommerkurset sertifiserer de som jobber som dommere på konkurranser i blant annet Norges Cupen. Rennlederkurset utdanner rennledere og er første steg på vei til å bli teknisk deligert (TD) gjennom et eget TD-kurs. I tillegg arrangeres det parkbyggerkurs, kursholderkurs, frikjøringssamling og andre kurs som gir relevante kompetanser innenfor snowboard. Disse kursene arrangeres etter behov, ca en gang i året. Informasjon om hvert enkelt kurs kommer fortløpende og er det noen kurs som er av spesiell interesse er det bare å ta kontakt på kurs@brettforbundet.no.

Hva må du kunne før kurset?

Hva skal du kunne etter kurset?

Kurstyper

Varighet

Aldersgrense

Krav

Sertifisering

Pris for medlemmer

Pris for ikke-medlemmer