Dommerkurs | Skate

Beskrivelse

Brettforbundetsdommerkurs gir innsikt i, og forståelse for hvordan utføreeffektiv og rettferdig dømming i konkurranser dertriks gir poeng.Rullebrett er en aktivitet i utvikling hvorkonkurranser gjerne harforskjellige formater. Tid til gjennomføring,anleggsutforming, antalldeltakere og antall ”run” kan variere. Eksempelvisskal NM og NC ligneformatet i WC, EM og WM - dette gir skatere somsatser erfaring til åprestere på World skate arenaer.Konkuranser med annet utgangspunkt og formål, medhelt andre format ogvilkår er også populært og viktig. Dette kursetforbereder dommere til åomfavne varierte og nye konkuranseformater. Slikblir dommerne tryggetogså i utvikling av skateboardkultur fra grasrota.

Kursethar en teoretisk og en praktisk del.Teoridelen omhandler bl.a. forankring,dommerplikter,konkurranseplanlegging, kalibrering, stenosystemog klagebehandling. I denpraktiske delen gjøres videodømming hvordeltakerne får øve på egneavgjørelser og samhandling som dommerlag. Etterendt dommerkurs er envelkommen til å dømme på nasjonalt nivå.

Hva må du kunne før kurset?

Generell kunnskap om skateboardtricks

Hva skal du kunne etter kurset?

Utføre en effektiv ogrettferdig dømming etter brettforbundes standard.

Kurstyper

Varighet

12 timer fordelt på 2 dager.

Aldersgrense

16 år

Krav

Generell forståelse for skateboard.

Sertifisering

Kursbevis

Pris for medlemmer

Ta kontakt for pris

4 – 10 deltagere

Pris for ikke-medlemmer

Ta kontakt for pris