Dommerkurs | Skate

Beskrivelse

Dommerkurset skal gi innsikt i, og forståelsefor hvordan utføre effektiv og rettferdig dømming i konkurranser der triks girpoeng. Rullebrett er en aktivitet i utvikling der konkurranser gjerne harforskjellige formater. Tidsavgrensing, baneutforming, antall deltakere ogantall ”run” er, og ønskes ofte skal variere. Kurset har en teoretisk og enpraktisk del. Teoridelen omhandler bl.a. dommerplikter, konkurranseplanlegging,variasjoner i format, kalibrering, stenosystem og klagebehandling.

I den praktiske bolken kjøres førstvideodømming, før kursdeltakerne deles i to grupper der den ene dømmer og denandre skater slik at man får praktisk erfaring. Begge grupper får gjøre beggedeler. Deltakere får diplom, og blir invitert til NORBs dommernettverk.

Hva må du kunne før kurset?

Generell kunnskap om skateboardtricks

Hva skal du kunne etter kurset?

Utføre en effektiv ogrettferdig dømming etter brettforbundes standard.

Kurstyper

Varighet

12 timer fordelt på 2 dager.

Aldersgrense

16 år

Krav

Generell forståelse for skateboard.

Sertifisering

Kursbevis

Pris for medlemmer

Ta kontakt for pris

4 – 10 deltagere

Pris for ikke-medlemmer

Ta kontakt for pris