Dommerkurs | Snowboard

Beskrivelse

Pådommerkurset lærer man å dømme i grenene Halfpipe, Slopestyle, Quarterpipe ogBig Air.
I disse grenene gir dommere poeng fortriks etter vanskelighetsgrad, høyde, stil
og variasjon. På kurset lærer du alt fraå skrive ned og bedømme 6 triks i et piperun på
ett minutt, til å lage taco pådommerhytta. I tillegg brukes videodømming aktivt i kurset.
Eksamen består av en teoretisk del og enpraktisk del med videodømming.

Hva må du kunne før kurset?

Være flink til å gjenkjenne tricks

Hva skal du kunne etter kurset?

Etter bestått kurs kanman jobbe som snowboarddommer. Noen ønsker likevel å være
med som assistentdommer på minst én konkurranse før de dømmer alene. Da reiserog
bor man sammen med dommerne og får prøvedømme sammen med en erfaren dommer
under en konkurranse. Behovet for praksis vurderes individuelt ut ifra hvortrygg man er
i dommerrollen.

Kurstyper

Varighet

16 timer fordelt over 2 dager

Aldersgrense

16 år

Krav

God forståelse av snowboard og gjenkjenne tricks

Sertifisering

Kursbevis

Pris for medlemmer

Ta kontakt

Pris for ikke-medlemmer