Instruktørkurs | Skate

Beskrivelse

Instruktørkurset er forskatere som ønsker å bli dyktige inspiratorer for nybegynnere eller litterfarne skatere. Kurset tar for seg teoretiske og praktiske sider ved rollensom instruktør. Etter endt kurs får deltakerne kursbevis, og et omfattendekompendie med tips og kursinnhold. Etter dette instruktørkurset kan klubbeneller kursdeltaker selv tilby nybegynnerkurs.

 

Vår erfaring er atskatere gjerne tar ansvar for å lære bort. Dette kurset imøtekommer ønsket om åta ansvar for selve gjennomføringen og dermed vokse på det å mestreveilederrollen. I utgangspunktet er ofte lønn motivasjon for å holde kurs, denuante konsekvensen er ofte den gode opplevelsen med å mestre å veiledelærelystne skatere.

Hva må du kunne før kurset?

Generell kunnskap og ferdigheter på skateboard

Hva skal du kunne etter kurset?

Instruere nybegynneretil å lære seg skateboard.

Kurstyper

Varighet

12 timer fordelt på 2 dager.

Aldersgrense

16 år

Krav

Generell kunnskap og ferdigheter på skateboard

Sertifisering

Pris for medlemmer

Ta kontakt for pris

4 – 10 deltagere

Pris for ikke-medlemmer

Ta kontakt for pris