ISA surf coach kurs og livrednings | Surf

Beskrivelse

Kursetbestår av to deler;
1. Ulike roller som surfeinstruktør
Beskrivelse av kurs: 

• Instruktørens rolle
• Instruktørens sikkerhetsansvar
• Forståelse av ulikt utstyr oganbefalinger
• Undervisningsmetoder
• Videreutvikling av ferdigheter
• Planlegging av kurs

2. Førstehjelp og livredning
Kurset består av:

• Grunnleggende surfforståelse, både surfog sup
• Farer ved surfetimer/undervisning
• Grunnleggende sjøforståelse ved flattvann for supinstruktører
• Farer ved flatt vann vedsuptimer/undervisning
• Instruktørens «call of duty»
• Grunnleggende førstehjelp og hjerte,lungeredning (HRL)
• Redning med brett
• Grunnleggende forståelse av surf- ogsupsignal

Hva må du kunne før kurset?

• Må klare å svømme 200 meter på under 5 minutter i minst 25 meters basseng –dette må bekreftes skriftlig av godkjent badevakt/svømmeinstruktør/svømmetrener


• Må bestå en av to fysiske tester:
o 100 meter løping
o 100 meter svømming gjennom bølger påstørrelse 50-150 cm
o 100 meter løping 

SUP
o 100 meter løping
o 50 meter svømming
o 50 meter løping
o 50 meter svømming
o 50 meter løping
o 50 meter svømming
o 50 meter løping

Begge testene må gjennomføres innen 5minutter. 

Hva skal du kunne etter kurset?

•Grunnleggende surfforståelse, både surf og sup
• Farer ved surfetimer/undervisning
• Grunnleggende sjøforståelse ved flatt vann for supinstruktører
• Farer ved flatt vann ved suptimer/undervisning
• Instruktørens «call of duty»
• Grunnleggende førstehjelp og hjerte, lungeredning (HRL)
• Redning med brett
• Grunnleggende forståelse av surf- og supsignal

•Instruktørens rolle
• Instruktørens sikkerhetsansvar
• Forståelse av ulikt utstyr og anbefalinger
• Undervisningsmetoder
• Videreutvikling av ferdigheter
• Planlegging av kurs

Kurstyper

Varighet

Kurset varer i fem dager, ca 7 timer hver dag

Aldersgrense

Krav

Sertifisering

ISA surf coach kurs og livredning

Pris for medlemmer

ISA level 1 Surfinstruktør: 6000kr, Oppfriskningskurs livredning: 2500kr

For at kurset skal gjennomføres må det være minimum 6 deltakere for fullt kurs eller 12 på oppfriskning. Påmelding og øvrige spørsmål sendes på e-post til magnus@brettforbundet.no.

Pris for ikke-medlemmer