Rennleder | Snowboard

Beskrivelse

En rennleder har det overordnet ansvaret både før og under arrangement.

Førarrangement:

Er ansvarlig for hele organisasjonen og gjennomføringen av arrangementet ihenhold til   Brettforbundets regler ogbestemmelser, dette i samarbeid med TD.
Skal sørge for at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig i forhold tilkonkurransegjennomføringen
Er ansvarlig for at alle funksjoner blir ivaretatt, delegere og koordineredette ut mot funksjonærer i organiseringskomitén.
Er ansvarlig for dialog og koordinering mot skisenteret ogkonstruksjon/preppemannskap
Skal i samarbeid med konstruksjon/preppemannskap utforme konkurransearena.

Underarrangement:

Er ansvarligfor selve konkurransen og skal lede den i samarbeid med TD.
Skal være i dommerjuryen.
Er kontaktperson under konkurransen i forhold til funksjonærer og publikum.
Er ansvarlig for at funksjonærer besitter sin funksjon.
Skal være koordinator mellom de ulike ansvarsområder.
Skal varsles om alle avvik.
Er ansvarlig for kjørermøte i samarbeid med TD.

Hva må du kunne før kurset?

Kursdeltagermå ha god kjennskap til gjennomføring av norgescup, arena ,hvilke faktorer som påvirker snowboardkjøring og generell forståelse forsnowboard.

Hva skal du kunne etter kurset?

Ha kunnskap til å gjennomfør arbeidsoppgavene som beskrevet over.  

Kurstyper

Varighet

20 timer

Aldersgrense

18 år

Krav

Sertifisering

Pris for medlemmer

Ta kontakt

Pris for ikke-medlemmer