Om Brett for Alle

Med støtte fra DAM-stiftelsen og sparebankstiftelsen har vi kunnet lansere Brett for alle, et inkluderingstilbud

Om prosjektet

Prosjektet Brett For Alle har med hensikt å gi alle som ønsker en mulighet til å oppleve gleden med skate- og snowboard. Dette gjør vi med å blant annet fjerne barrierer som tid og kostnader ved å kjøpe inn utstyr som lånes ut gratis igjennom utlånsordninger eller lokale klubber, skape aktivitet der brukerene er og ikke minst sikre en trygghet igjennom å bruke lokale aktivitetsledere.

Prosjektet ble startet på høsten i 2020 og skal gå frem til sommeren 2022, men vi håper å kunne videreføre dette som


Bli med

Prosjektet Brett For Alle har med hensikt å gi alle som ønsker en mulighet til å oppleve gleden med skate- og snowboard. Dette gjør vi med å blant annet fjerne barrierer som tid og kostnader ved å kjøpe inn utstyr som lånes ut gratis igjennom utlånsordninger eller lokale klubber, skape aktivitet der brukerene er og ikke minst sikre en trygghet igjennom å bruke lokale aktivitetsledere.

Prosjektet ble startet på høsten i 2020 og skal gå frem til sommeren 2022, men vi håper å kunne videreføre dette som


For klubber

Prosjektet Brett For Alle har med hensikt å gi alle som ønsker en mulighet til å oppleve gleden med skate- og snowboard. Dette gjør vi med å blant annet fjerne barrierer som tid og kostnader ved å kjøpe inn utstyr som lånes ut gratis igjennom utlånsordninger eller lokale klubber, skape aktivitet der brukerene er og ikke minst sikre en trygghet igjennom å bruke lokale aktivitetsledere.

Prosjektet ble startet på høsten i 2020 og skal gå frem til sommeren 2022, men vi håper å kunne videreføre dette som


Tilhenger'n

Prosjektet Brett For Alle har med hensikt å gi alle som ønsker en mulighet til å oppleve gleden med skate- og snowboard. Dette gjør vi med å blant annet fjerne barrierer som tid og kostnader ved å kjøpe inn utstyr som lånes ut gratis igjennom utlånsordninger eller lokale klubber, skape aktivitet der brukerene er og ikke minst sikre en trygghet igjennom å bruke lokale aktivitetsledere.

Prosjektet ble startet på høsten i 2020 og skal gå frem til sommeren 2022, men vi håper å kunne videreføre dette som


Kontaktinfo

Besøks- og postadresse

Brettforbundet, Sandakerveien 24 C, Bygg 7D


klubbhenvendelser:

magnus@snowboardforbundet.no


E-mail presse:

matias@snowboardforbundet.no


Vi vil gjerne at du følger oss på