Inkludering

Med norsk idretts visjon Idrettsglede for alle ligger det en forpliktelse om at hele den norske idretten skal arbeide for at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Det vil derfor si at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal kunne finne seg til rette og ha glede av idrettsdeltakelse i norsk idrett, hvor det å delta i den aktive idretten gjennom eksempelvis brettklubber bør være en mulighet for alle gjennom hele livet. Ingen skal bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, og alle som ønsker å være med skal få muligheten til det.  

Status nå er likevel det at selv om mange allerede gjør en fantastisk innsats for å inkludere og skape mangfold, så har norsk idrett samlet sett fortsatt en vei å gå for å speile mangfoldet vi har i samfunnet vårt. Eksempelvis er det store forskjeller når det kommer til idrettsdeltakelse blant barn og unge, hvor barrierer som tid, kostnad og kunnskap kan være med på å ekskludere.  

I den forbindelse har derfor Brettforbundet startet opp prosjektet Brett for alle, som har til hensikt å gi alle som ønsker det en mulighet til å oppleve gleden med brettsport. På disse sidene vil du derfor kunne finne tips og triks for hvordan du og din klubb kan arbeide med mangfold og inkludering.  

Les mer om mangfold og inkludering her!