Hvordan starte en Brettklubb

Hvordan starte en Brettklubb

Ønsker du eller en gjeng å starte en brettklubb?


Har du eller en gjeng en drøm om å starte en brettklubb? Gjennom å starte en brettklubb kan du være med på å legge til rette for en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge kan utvikle seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd.

Gjennom å starte en klubb legger man til rette for et sosialt fellesskap. Ved å delta aktivt i en klubb vil du derfor kunne glede deg over sosiale aktiviteter på kveldstid, samt knytte sosiale bånd en kanskje ikke finner andre steder.

Som medlem i en klubb vil man også kunne opparbeide seg kvaliteter og verdier som er viktige å ha med seg videre i livet, slik som samarbeid og respekt for andre.

En klubb kan også være en viktig bidragsyter når det kommer til mestringsfølelse, ved at idrett gir muligheten til å sette seg mål og realisere disse. Denne mestringsfølelsen kan videre også ha en positiv effekt på hvordan man håndterer oppgaver og utfordringer ellers i livet.

I Brettforbundet har vi jobbet med å forenkle prosessen med å starte en klubb og ønsker med det å legge til rette nettopp dette.

Under følger derfor informasjon og veiledning – følg denne for en så smooth oppstartsprosess som mulig:

Først og fremst:

Ta kontakt med Brettforbundet så tidlig som mulig i prosessen. På den måten kan vi bistå med å sette dere i kontakt med de riktige personene i idrettskretsen, se til at dere har de riktige dokumentene på plass, sjekke om navnet til klubben er godkjent, samt svare på spørsmål dere ellers måtte ha.

Kontaktinformasjon: Magnus Bye - klubbansvarlig, magnus@brettforbundet.no

Dersom dere velger å ikke ta kontakt med oss bør dere kontakte idrettskretsen deres for mer informasjon og veiledning. Her finner du din idrettskrets. https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/


Veien videre:

Før man starter prosessen med å starte en brettklubb må man først bestemme seg for hvilken type klubb man ønsker å starte. Det finnes i dag to type klubber:

Klubb 1:

Den ene typen klubb man kan starte omtales ofte som et enklere idrettslag, som er en prøveordning som skal legge til rette for at flere kan delta i idrett. Hensikten med ordningen er å gjøre det enklere å drifte mindre klubber.

Holder man seg under noen bestemte kriterier, eksempelvis at man har under 75 medlemmer og en brutto omsetning på under 250. 000,-, er dette absolutt en form vi kan oppfordre til å søke om.

Om du ønsker å vite mer om denne ordningen? Trykk her for mer info..

Klubb 2:

Den andre typen klubb man kan starte er et ordinært idrettslag.


Start en brettklubb: Selve prosessen

Følgende fremgangsmåte bør benyttes dersom man ønsker å starte en klubb:

1. Innkalle til stiftelsesmøte

Send ut en innkallelse (enten på Facebook, en relevant nettside, avis eller lignende). For eksempel: "Velkommen til stiftelsemøte for xxxx Brettklubb".

2. Protokoll for stiftelsesmøte (Agenda/Saksliste).

Her er hele protokollen dere kan bruke:

 1. Åpning

For eksempel: Velkommen og noe om hva møte handler om – i dette tilfellet å starte opp en brettklubb.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Hvem er tilstede?

 1. Velge dirigent til å lede møtet

Hvem skal styre møtet?

 1. Velge protokollfører

Hvem skal skrive protokollen? «Navn» er valgt ut til å skrive protokollen.

 1. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Hvem skal signere? «Navn» og «navn»

 1. Etablering av nytt idrettslag og innmelding i Norges idrettsforbund og i de(t) særforbund idrettslaget ønsker (Brettforbundet)

Enstemming for å etablere og melde inn klubben i NIF og Brettforbundet

 1. Fastsette navn på idrettslaget

Send inn navneønske til idrettskretsen før møtet, så unngår man at det ikke blir godkjent.

 1. Vedta idrettslagets lov basert på gjeldende «Lovnorm for idrettslag»

«Klubben vedtar å følge lovnormen for idrettslag». Lovnormen finner dere her. https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

 1. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Medlemskontigenten må være på minst 50 kr pr medlem pr år.)

 1. Foreta valg i henhold til loven
 2. Styret

For enklere idrettslag: Leder, nestleder, minimum et styremedlem – under 250 000,- i årlig omsetning og maks 75 medlemmer.

For ordinært idrettslag: Ønsker man et ordinært idrettslag må man ha fire i styret, fire i valgkomite og tre i kontrollutvalg.

 1. Vedta hvem som har signaturrett og prokura (eks. Styrets leder)
 2. Avslutning
 3. Sted og dato
 4. Signatur

Signatur av de som ble valgt til å skrive under i punkt 5.

Det er protokollen fra dette møtet som er søknaden til NIF og Brettforbundet om å bli tatt med som klubb.

Søknaden med protokoll, medlemsliste og lovnormen sendes inn elektronisk.

Link til søknad finner du her: https://sa.nif.no/mvc5/orgapplication/wizard

Registrering i Brønnøysundregisteret:
Vi oppfordrer alle til å også registrere klubben i Brønnøysundregisteret som lag eller forening og registrere klubben i Frivillighetsregisteret. Da mottar klubben et org.nr som gjør at du kan ordne med bankkonto og ved å være registrert i Frivillighetsregisteret åpner dørene seg for å søke støtte av søknadsordninger som gjensidigestiftelsen o.l.

Trykk her for link til registrering av lag eller forening..

Her finner dere dokumenter som lovnorm, protokoll og medlemsliste som dere kan bruke til oppstarten

HUSK! velg riktige dokumenter til hvordan type idrettslag dere skal starte.
Ordinært eller enklere.

Ta kontakt om det skulle være noen spørsmål, vi er her for å hjelpe.

Se så mye annet spennende!

Rekruttsamling skate
30.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling skate

Første rekruttsamling ble en suksess

Europa Cup & World Cup Banked Slalom
24.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Europa Cup & World Cup Banked Slalom

Niklas og Anders deltar i World Cup og Europa Cup torsdag og fredag

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!
22.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!

Vi har tatt en prat med Askøy rulleklubb!

Fem kjappe om Arendal skateklubb!
14.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Arendal skateklubb!

Vi har tatt en prat med Arendal skateklubb!

Slik ser du Tampa AM!
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik ser du Tampa AM!

Følg Jonas Carlsson og Fredrik Tangerud skate Tampa AM i helgen

Marius Håker gir seg i Brettforbundet
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Marius Håker gir seg i Brettforbundet

Vi har stilt Marius noen spørsmål om hans karriere i Brettforbundet

alle artikler