Hvorfor starte klubb?

Hvorfor starte klubb?

Hvorfor starte en brettklubb?


Vi får ofte spørsmål om hvorfor man skal melde seg inn i Brettforbundet. Vi har derfor laget en oversikt med hva Brettforbundet kan tilby sine klubber.

I Brettforbundet jobber vi for alle aktive innen brettsport- og kultur. Til grunn for dette arbeidet ligger en visjon, misjon samt noen grunnleggende verdier. Disse er:

Visjon og misjon:

Vår visjon er: Å vise verden hvor viktig det er å ha det gøy.

Vår misjon er: Gjennom vårt arbeid skal vi skape aktivitet og samle brettmiljøene slik at alle får bedre muligheter til å stå på brett.

Verdier:

Brettforbundet sitt verdigrunnlag har røtter i den globale brettkulturen (bølgesurfing, skateboarding og snowboarding). Her finner vi en felles identitet. For oss handler brettsport om å hele tiden flytte grenser, personlig og sammen, og med utgangspunkt i eget ambisjonsnivå. Våre verdier ligger til grunn for styrets arbeid og det arbeidet som hver dag utføres i fellesskap av de ansatte.

  • Personlig frihet. Enhver utøver drives av sin egen utvikling og interesse. Kreativitet er en viktig del av sportene. Friheten kommer til uttrykk gjennom å ha kontroll over seg selv og egen aktivitet, i sitt miljø og valgte omgivelser.
  • Mestringsfølelse. Vi verdsetter den umiddelbare opplevelsen av å alltid sette seg nye mål, og å nå dem. Leken, standhaftigheten, evnen til å tåle motgang og muligheten til å eksperimentere gir stor glede og motivasjon.
  • Fellesskap. I hverandre finner vi inspirasjon, støtte, anerkjennelse og utvikling. Vi deler gleder og utfordringer. Når vi går sammen er det mye vi kan få til.

Forbundet arbeider derfor med å bygge et sterkt miljø for utvikling av brettsport, der kompetanse og ressurser blir samlet og utnyttet til det beste for de aktive. Forbundet legger med det til rette for aktivitet innen både snowboard, skateboard og surfing, og i 2021 har forbundet hele 97 (?) klubber med til sammen x-antall medlemmer over hele landet.

Gjennom Brettforbundet får de aktive:

  • ​​Aktiviteter tilpasset ønsker og behov. Brettforbundet kan skape aktivitet alene og i samarbeid med andre. Aktiviteter kan være utvikling av anlegg, kurs, camper, sosiale tilstelninger, konkurranser og så videre.
  • Medlemsfordeler tilpasset ønsker og behov. Det kan være f. eks. trening og toppidrett, nasjonale og internasjonale konkurranser, lisenser, forsikring, tilbud og rabatter.
  • Kompetanse og nettverk tilpasset brettmiljøenes behov, og et talerør i idrettspolitiske og andre spørsmål som angår miljøet og kulturen. Gjennom Brettforbundet har de aktive tilgang til rådgivere, samarbeidspartnere og kontakter.

Vi i Brettforbundet ønsker med dette å vise alle hvor fett det er med brett!


Her er noen konkrete punkter på hva Brettforbundet kan tilby nye og gamle klubber:


1. Oppfølging fra Brettforbundet

Brettforbundet har en dyktig administrasjon bestående av brettkjørere som jobber for klubbene. Her finner du ansvarsområder som klubb og medlem, kurs og utdanning, inkludering, para, anlegg, jentesatsning, arrangement og kommunikasjon.

2. Arrangere NC og NM

Som godkjent klubb i Brettforbundet har man mulighet til å søke om å arrangere NM og NC.

3. Kurs og utdanning (Instruktør, ungeledere, økonomi+)

Brettforbundet har flere egenproduserte kurs for skate, snow og surf, eksempelvis instruktørkurs, dommerkurs samt trenerkurs. Videre følger forbundet opp klubbene sine med kursene som tilbys av NIF lokalt og nasjonalt, det være seg kurs om unge ledere, økonomi, kurs i medlemssystem og lignende.

4. Klubbutvikling

I Brettforbundet tilbyr vi klubbutvikling, som er et kurs vi oppfordrer alle klubber til å ta. I korte trekk handler det om hvordan man skal kunne oppnå klubbens fulle potensiale.

5. Gratis IT-systemer

Gjennom NIF vil man få tilgang og opplæring i gode it-systemer som klubbadmin (medlemssystem) og iSonen, et arrangmentssystem. Dette er programmer som i de senere årene har blitt godt utviklet. Vi oppfordrer alle til å bruke disse systemene for å kunne motta bistand fra oss i Brettforbundet, i tillegg til å bruke NIF sin egen IT-support som er tilgjengelig på tlf. og mail gjennom store deler av uken.

6. Klubb og medlemsfordeler

Som klubb eller som medlem av en brettklubb kan man få opptil 20 % på Nordic Choice Hotels, klubbavtale på SNØ med 20 % rabatt på dagskort ++, samt rabatter hos SAS, Session og HiYoga. Trykk her for mer informasjon https://www.brettforbundet.no/bli-medlem

7. Utstyrsordningen

Som medlem av Brettforbundet kan du få tilbake 33% av kjøpesummen på godkjent utstyr. Dette er en ordning klubbene kan søke på hvert år. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringene og følger med på hva som er godkjent utstyr.

8. Premier og treningsutstyr

Via våre sponsorer og de ulike prosjektene vi jobber med får vi inn utstyr som kan brukes som premier på lokale konkurranser og utstyr som kan brukes til treninger/kurs – eksempelvis en sommerskole for skateboard (komplette brett og beskyttelse).

9. Brett for alle

Brett for alle er et godt utviklet inkluderingsprosjekt som skal bidra til at alle har like muligheter til å stå på brett. Gjennom å legge til rette for gratis utlån av utstyr og tilgjengelige instruktører ønsker Brettforbundet, sammen med klubbene å vise hvor fett det er å stå på brett!

10. Aktivitetskonsepter

Brettforbundet har utviklet egentreningskonseptet Plan5. Med dette konseptet legges det til rette for å kunne skape progresjon gjennom å notere opp triks man ønsker å lære seg og lignende.

11. Momskompensasjon

Som klubb i Brettforbundet kan man få momskompensasjon gjennom NIF. Dette kan man søke på en gang i året.

12. LAM midler  

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Som klubb i Brettforbundet vil man derfor ha muligheten til å få tildelt lokale aktivitetsmidler for alle aktive medlemmer mellom 6-19 år som klubben registrerer.

Det er Kulturdepartementet (KUD) som fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev fra KUD i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. Idrettsrådene fordeler så LAM videre til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF, basert på medlemstall og/eller aktivitetstall fra samordna rapportering.

13. Søknadsordninger

Som klubb finnes det utallige søknadsordninger man kan søke på. Eksempelvis kan man søke på alt fra sparebankstiftelser, BUFDIR, DAM-stifelsen, tippemiddler, midler fra kommuner og fylker.

Vi bidrar gjerne i prosessen med søknaden.Se så mye annet spennende!

Rekruttsamling skate
30.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling skate

Første rekruttsamling ble en suksess

Europa Cup & World Cup Banked Slalom
24.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Europa Cup & World Cup Banked Slalom

Niklas og Anders deltar i World Cup og Europa Cup torsdag og fredag

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!
22.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!

Vi har tatt en prat med Askøy rulleklubb!

Fem kjappe om Arendal skateklubb!
14.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Arendal skateklubb!

Vi har tatt en prat med Arendal skateklubb!

Slik ser du Tampa AM!
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik ser du Tampa AM!

Følg Jonas Carlsson og Fredrik Tangerud skate Tampa AM i helgen

Marius Håker gir seg i Brettforbundet
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Marius Håker gir seg i Brettforbundet

Vi har stilt Marius noen spørsmål om hans karriere i Brettforbundet

alle artikler