Takk for godt oppmøte!

Takk for godt oppmøte!

Torsdag 18. mars samlet vi klubber, styret og administrasjonen i Brettforbundet til et digitalt informasjonsmøte. Agenda for møtet var følgende:

Velkommen V/Ola Keul (10 min)

 • Prioriterte saker for forbundsstyret

Orientering fra Brettforbundet (35 min) 

 • Status ny organisering 
 • Informasjon om forbundstinget 5. juni
 • Nye toårsmål
 • Status arrangement senvinter/vår 

Eventuelt/spørsmålsrunde (15 min) 


Gikk du glipp av møtet kan du lese presidentens innledning for møtet under: 

God kveld, alle sammen.

Det er godt å se dere her på skjermen foran meg, men det hadde vært enda bedre å se dere der vi kjører på snowboard, skate eller surfer.

Jeg - og alle i Brettforbundet - savner å være sammen med dere i våre rette elementer.

Innledningsvis vil jeg informere om bakgrunnen for nedbemanningen og omstillingen. Deretter vil jeg orientere om hva vi i styret er opptatt av fremover.

I august etablerte vi i styret «Organisasjonsutvalget». Styret mente det var behov for å systematisere læring og data i etterkant av de radikale tiltakene som ble gjennomført som følge av oppgave- og inntektsbortfallet som følge av koronapandemien.

Organisasjonsutvalget ble gitt i oppgave å vurdere følgende  

 • Hva har skjedd, hvordan møtte vi utfordringene og hva har vi lært?
 • Hvordan kan vi bruke ny innsikt og kunnskap i Brettforbundet fremover for å sikre optimal drift på kort og lang sikt?

Som en del dette arbeidet skal Organisasjonsutvalget se på:

 • Kostnadsnivå, herunder andelen faste og variable kostnader, samt andelen midler til aktivitet
 • Organisasjonens samlede kapasitet og forutsetninger for å nå langsiktige og kortsiktige mål
 • Aktuelle samarbeidspartnere som kan bidra til å styrke organisasjonens måloppnåelse og skape enda mer aktivitet innenfor gjeldende budsjettrammer
 • Vurdere risiko og sårbarhet ved nåværende drift

Et viktig funn var at våre faste kostnader er for høye - alt for høye - sett opp mot dagens inntektsnivå og et

sannsynlig fremtidig inntektsnivå. Styret vedtok organisasjonsutvalget anbefalinger, som blant annet var:

 • Kutte fast kostnader med inntil 30 %
 • Synliggjøre i regnskaps- og budsjetteringsarbeidet hvor mye midler/ressurser (direkte/indirekte) som fordeles på hver idrett
 • Lage nye realistiske mål til vedtak på årsmøtet
 • Styrke kompetansen, og sikre tilstrekkelige ressurser til sponsorinnsalg og markedsarbeid
 • Sikre større grad av handlefrihet for de enkelte sportene i arbeidet med å finansiere aktivitet ved å etablere en sponsorstruktur som muliggjør dette
 • Etablere et skille mellom kjerneoppgaver/aktiviteter som skal løses av forbundets faste ansatte og aktivitetsskapende initiativ styrt av innleide eksterne prosjektleder(e).
 • Gradvis gi klubbene større ansvar for gjennomføring av NC og NM, med tilhørende økte ressurser


Tiltakene skal samlet sett bidra til å sikre at forbundet kan bli rigget til å møte de krav og forventninger som vil stilles til oss som organisasjon de neste årene.

Jeg ønsker å si, siden vi nå står i denne situasjonen i det som er i starten av vårt felles arbeid som et felles Brettforbund, at den økonomiske situasjonen ikke - ikke - påvirkes negativt av skate og surf.

Skate og surf i Brettforbundet er:

 • Drevet av en stor, stor del frivillig innsats
 • For det meste selvfinansierende
 • Et netto positivt - utelukkende positivt - bidrag til Brettforbundet på kort og ikke minst lengre sikt.


I nedbemanningen mister Brettforbundet svært verdifulle ressurser. Dette er skikkelig tungt og trist.

Samtidig som alle forbundets innsatsområder enten direkte eller indirekte berøres av omstillingen og nedbemanningen, er det viktig for oss - som vi nevner over - å gjøre det vi kan for å støtte opp om klubbenes - altså deres - innsats for å skape aktivitet lokalt.

Jeg vil også få legge til, før jeg skal si kort hva vi er opptatt av fremover fra styrets side, at verken vi, eller de fleste andre vi jobber med, har stått i en global pandemi tidligere. Vi er, opplever jeg, kritiske til oss selv og er opptatt av å lære underveis og justere kurs, om det trengs.

Fremover, det vil si de neste månedene frem mot forbundstinget, vil dette være styrets prioriterte saker:

1. Rammer for en bærekraftig drift av forbundet, eller, om du vil: Kort-/langsiktig kontroll på kostnader og inntekter, samt det at organisasjonen setter seg realistiske mål

2. Sikre at forbundet kan følge opp sponsorinnsalg og annet inntektsskapende arbeid

3. Forberedelser til forbundstinget/årsmøtet og involvering av klubber og miljøet

4. Sikre, og på sikt styrke, forbundets mulighet til å støtte opp om klubbenes innsats for å skape aktivitet lokalt

5. Støtte opp om NIFs innsats og dialog med myndighetene for å skape best mulig rammebetingelser under og etter koronapandemien for hele norsk idrett

Avslutningsvis, og før jeg gir ordet til deg igjen, Bijora: Gratulerer Marcus og alle på landslaget med et fantastisk VM! Det var helt rått og skikkelig inspirerende å følge laget i Aspen.

Se så mye annet spennende!

SNOWBOARDLANDSLAGET | Episode 2
14.6.2021
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

SNOWBOARDLANDSLAGET | Episode 2

Bli bedre kjent med landslaget i andre episode av den nye serien vår!

Starte klubb?
9.6.2021
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Starte klubb?

Her kan du lese litt om hvorfor du skal starte lokal brettklubb

Se forbundstinget direkte!
5.6.2021
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Se forbundstinget direkte!

Alle som er interessert i Brettforbundets arbeid kan følge tinget direkte her!

Slik blir Brettforbundstinget 2021
4.6.2021
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik blir Brettforbundstinget 2021

Lørdag kl 10-13 møtes representanter fra hele Brettnorge til et digitalt forbundsting. Her settes retningen for de to neste årene.

Medlems-boom i Brettforbundet
2.6.2021
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Medlems-boom i Brettforbundet

I et år hvor idretten har opplevd frafall i medlemsmassene har skateboard økt med hele 140 prosent. 

Følg VM i Roma her!
1.6.2021
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Følg VM i Roma her!

‍Tonje Pedersen og Simen Hægeland er klare for verdensmesterskap i Roma denne uken. Her finner du alt du trenger å vite om konkurransen. 

alle artikler