Klubbdrift

Her har vi samlet nyttig info til dere som driver klubber. Vi jobber for at klubbene skal ha så en så enkel klubbhverdag som mulig. Det er derfor viktig at dere kommer med tilbakemeldinger til oss dersom det er noe som mangler her.

Varsling

Det er både ønskelig og mulig å varsle Brettforbundet og/eller NIF om kritikkverdige forhold, uønsket atferd og/eller hendelser knyttet til forbundets aktivitet og organisering. Brettmiljøene skal være trygge arenaer for alle våre medlemmer. Det er derfor viktig at du sier ifra.

Les mer om varsling her.

Søknadsordninger

Det finnes en rekke søknadsordninger klubber kan søke på, både nasjonale og lokale. Under har vi derfor samlet de vi mener treffer Brettklubbene best. Det er løpende søknadsfrister, så denne siden forsøker vi å oppdatere fortløpende.

Hva kan man søke på?

Noen ordninger gir dere konkrete ting å søke på, mens andre gir dere en gruppe som f.eks barn og unge. Trenger klubben nye elementer til parken, brettutstyr til treninger/nybegynnerkurs, midler til utdanning av instruktører, dommere eller trenere eller utstyr til arrangement? Da er det bare å hive seg rundt å lage en god søknad.

Under finner dere et arbeidsokument hvor vi har samlet den viktigste informasjonen om de ulike søknadsordningene man kan søke på, herunder informasjon om målgruppe, hvem som kan søke, hva det gis støtte til og andre viktige elementer - samt tips til hva man bør tenke på når man skriver en søknad!

Søknadsordninger - oppdatert februar 2024!

Kurs

Brettforbundet utdanner instruktører, trenere, dommere og mange andre ressurspersoner til miljøet. Vi lærer ikke folk å stå på brett, men sertifiserer (kurser) folk som kan instruere og trene andre. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs i tillegg til de faste kursene som har eksistert i mange år.

Aktivitetskonsepter

Her kommer info om aktivitetskonsepter

Vi jobber for å tilby dere aktivitetskonsepter - så stay tuned!

Har du ideer til aktivitetskonsepter? Kontakt klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye på magnus@brettforbundet.no.

Ønsker klubben din å arrangere Norgescup eller NM? Sjekk ut arrangementmanualen HER

Medlemssystem

På grunn av nye regler rundt personvern er det viktig å sikre at klubben bruker et godkjent medlemssystem. Du finner liste over godkjente systemer her.

Brettforbundet ønsker at alle klubber bruker systemene til NIF som er Klubbadmin/Min Idrett, dette av praktiske årsaker da dette er systemene vi i administrasjonen jobber i.

Her finner du triks og tips for bruk av KlubbAdmin

NIF forklarer den digitale medlemsreisen i idretten.

NIF Digital Support

Bruker man klubbadmin/min idrett vil man ha tilgang til NIF digital support

Veileder medlemmer og organisasjonsledd i norsk idrett i bruk av IT-systemer og digitale løsninger.

Åpningstider:
08.00 - 19.00 mandag til torsdag
08.00 - 15.30 fredag

Telefon: 21 02 90 90

E-post: support@idrettsforbundet.no

Regler for registrering av medlemsinformasjon

Her finner du utfyllende regler for registrering av medlmesopplysninger og rapportering til NIF...

Utdrag av informasjon du finner hos NIF:

  • Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning.
  • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger.
  • Barneidrettsansvarlig: Her registreres den som er oppnevnt som ansvarlig for barneidretten. Dette kan være en tillitsvalgt eller ansatt, og gjelder bare for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

Generelt

Her vil dere finne spørsmål og svar om klubbdrift.

Bestemmelser om barneidrett og Idrettens Barnerettigheter

Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de driver med idrett. Derfor har Idrettstinget vedtatt «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett», som skal tydeliggjøre idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling.

Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med disse og følge de.

Idrettens barnerettigheter

Bestemmelser om barneidrett

Ungdomsidrett

Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år. Hele 75 % av all ungdom i Norge er innom idretten i løpet av ungdomstiden, samtidig som også frafallet er stort. Årsakene til hvorfor ungdom slutter er sammensatt, men to enkeltårsaker peker seg ut (NOVA, 2020): Tidspress og at det ikke er gøy lenger.

Så hvordan kan klubben deres legge til rette for at ungdom ønsker å være med lenger?

Inkluder ungdommen og undersøk hva de egentlig ønsker. Hvilke konkurranser vil de ha? Sosiale aktiviteter? Ønsker noen å være med på andre måter - som en del av styret f.eks.?

Retningslinjer for ungdomsidrett

Årsmøte

Lurer dere som klubb på hvordan årsmøtet skal avholdes? Vi har laget en liten oppsummering her.

Ny lovnorm

Har dere husket å oppdatere til ny lovnorm? Les mer her.

Klubbkontingent

Prisen for å være medlem av brettforbundet er kr. 500,- for klubber med medlemmer opp til 50 og kr. 1 000,- fra 51+ medlemmer.

Styrets arbeid

Visste du at du kan følge styret i Brettforbundets arbeid, og holde deg oppdatert på saker og vedtak?
Styrets møteplan og referater er offentlig informasjon. Les mer her.

Sunn idrett

Å fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon er både klubbenes og forbundets ansvar. Vi oppfordrer derfor til å sjekke ut Sunn idrett - et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om nettopp dette - og aktivt dele denne kunnskapen med ressurspersoner og medlemmer i klubben!