Starte klubb

Har du lyst til å starte klubb?
Her finner du maler og informasjon på alt du trenger for å få plass en klubb der du holder til.
Å organisere seg i klubb er en stor fordel, enten man vil satse på konkurranser, turer, treninger, bygge ut anlegg, eller bare samle miljøet og ha det gøy på brett.

MERK. a-å veiledningen er under revidering hos idrettsforbundet. Ta derfor kontakt med oss og vi hjelper dere igjennom prosessen med å starte klubb.

Kontakt Magnus Bye for mer informasjon.

Epost: magnus@snowboardforbundet.no

Tlf 922 49 073

Drifte klubb

I klubbguiden finner du nyttige maler og retningslinjer som kan benyttes i klubbdriften.

Vi oppfordrer alle klubber til å ta en ekstra titt på kurset klubbutvikling. Trykk her

For andre spørsmål og henvendelser rundt klubbdrift kontakt Magnus Bye på magnus@snowboardforbundet.no, eller tlf 922 49 073

For spørsmål om medlemsadministrasjon og
klubbutvikling

kontakt Anne Malene Wassmo på

tlf 957 35 301

Søknadsordninger

Det finnes utallige søknadsordninger som dere klubber kan søke på, både nasjonal og lokale. Vi vil under denne fanen samle de vi mener treffer Brettklubbene. Det er løpende søknadsfrister, så denne vil bli oppdatert fortløpende.

Hva kan man søke på?

Noen ordninger gir dere konkrete ting å søke på, mens andre gir dere en gruppe som f.eks barn og unge. Trenger klubben nye elementer til parken? Brettutstyr til treninger/nybegynnerkurs? Utdanning av instruktører, dommere eller trenere? Utstyr til arrangement? Da er det bare å hive seg rundt å lage en god søknad.

Søknadsordninger med frist

Kommer oppdatert liste..

Her finner dere arbeidsokumentet hvor vi har samlet den viktigste informasjon som målgruppe, hva som gis støtte til og andre viktige elementer - arbeidsdokument

Aktivitetskonsepter

Her kommer info om aktivitetskonsepter

Vi jobber for å tilby dere aktivitetskonsepter.. mer info kommer

Medlemssystem

På grunn av nye regler rundt personvern er det viktig å sikre at klubben bruker et godkjent medlemssystem. Du finner liste over godkjente systemer her..

Brettforbundet ønsker at alle klubber bruker systemene til NIF som er Klubbadmin/Min Idrett, dette av praktiske årsaker da dette er systemene vi i administrasjonen jobber i.

Her finner du triks og tips for bruk av KlubbAdmin


NIF forklarer den digitale medlemsreisen i idretten.

NIF Digital Support

Bruker man klubbadmin/min idrett vil man ha tilgang til NIF digital support

Veileder medlemmer og organisasjonsledd i norsk idrett i bruk av IT-systemer og digitale løsninger.

Åpningstider:
08.00 - 19.00 mandag til torsdag
08.00 - 15.30 fredag

Telefon: 21 02 90 90

E-post: support@idrettsforbundet.no

Regler for registrering av medlemsinformasjon

Her finner du utfyllende regler for registrering av medlmesopplysninger og rapportering til NIF...

Utdrag av informasjon du finner hos NIF:

  • Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning.
  • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger.
  • Barneidrettsansvarlig: Her registreres den som er oppnevnt som ansvarlig for barneidretten. Dette kan være en tillitsvalgt eller ansatt, og gjelder bare for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

Generell info

Her vil dere finne spørsmål og svar om klubbdrift.

Klubbkontingent

Prisen for å være medlem av brettforbundet er kr.500,- for klubber med medlemmer opp til 50 og kr.1000,- fra 51+ medlemmer.

Styrets arbeid

Visste du at du kan følge styret i Brettforbundets arbeid, og holde deg oppdatert på saker og vedtak?
Styrets møteplan og referater er offentlig informasjon. Les mer her..