Starte klubb

Har du eller en gjeng en drøm om å starte en brettklubb?

Hvorfor starte en klubb?

Å organisere seg i klubb er en stor fordel, enten man vil satse på konkurranser, turer, treninger, bygge ut anlegg, eller bare samle miljøet og ha det gøy på brett.

Trykk her for mer informasjon om hva fordelene ved å starte en brettklubb er og hva Brettforbundet kan tilby nye og gamle klubber.

Hvordan starte en klubb?

I Brettforbundet har vi jobbet med å forenkle prosessen med å starte en klubb og ønsker med det å legge til rette for nettopp dette.

For mer informasjon og veiledning om hvordan du eller en gjeng kan starte en brettklubb, trykk her.


Drifte klubb

Her har vi samlet nyttige linker til dere som driver klubber. Vi jobber for at klubbene skal ha så en så enkel klubbhverdag som mulig. Det er derfor viktig at dere kommer med tilbakemeldinger til oss dersom det er noe som mangler her.

Rent idrettslag: 
Vi oppfordrer alle klubbene til å ta et standpunkt og registrere seg som rent idrettslag. Informasjon om hvordan man registrerer seg og hva dette innebærer finner du her.


Klubbguiden er en landingsside hos NIF hvor man finner nyttige maler og retningslinjer som kan benyttes i klubbdriften. Bruk denne siden som hjelpemiddel. Om man ikke finner frem eller ønsker veiledning på klubbrelaterte spørsmål, ta kontakt med Magnus Bye på magnus@brettforbundet.no eller på tlf: 922 49 073.

Klubbutvikling hjelper deg å få ut klubbens potensial. Vi oppfordrer alle klubber til å ta en ekstra titt på kurset klubbutvikling her.

For spørsmål eller bestilling av kurset klubbutvikling, kontakt Magnus Bye på tlf: 922 49 073 eller på e-post: magnus@brettforbundet.no.

Inkludering
Brettforbundet jobber for at alle skal få kjenne på brettglede. Vi jobber derfor med BrettForAlle, som er vårt inkluderingsprosjekt. Ved å fjerne terskelen for kjøp av utstyr, tilrettelegge for flere og bedre instruktører og aktivisering der barn og unge er vil vi sikre at alle barn får muligheten til å delta og kjenne på brettglede.

Prosjektet er i gang på Oslo øst og vil bli lansert med egen landingsside, logo og flere aktivitetskonsepter ila 2021

Varsling i norsk idrett

Det skal være både enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. På sidene til NIF finner du informasjon om hva det vil si å varsle, hvem et varsel skal sendes til, og du finner lenke til skjema for å varsle.

Her kommer du direkte til NIF sine sider om varsling

Seksuell Trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Her finner du en landingsside med alt av informasjon.
Her finner du også kontaktpersonene hos oss i Brettforbundet.

Søknadsordninger

Det finnes en rekke søknadsordninger klubber kan søke på, både nasjonale og lokale. Under har vi derfor samlet de vi mener treffer Brettklubbene best. Det er løpende søknadsfrister, så denne siden vil bli oppdatert fortløpende.

Hva kan man søke på?

Noen ordninger gir dere konkrete ting å søke på, mens andre gir dere en gruppe som f.eks barn og unge. Trenger klubben nye elementer til parken, brettutstyr til treninger/nybegynnerkurs, midler til utdanning av instruktører, dommere eller trenere eller utstyr til arrangement? Da er det bare å hive seg rundt å lage en god søknad.

Søknadsordninger

Her finner dere et arbeidsokument hvor vi har samlet den viktigste informasjonen om de ulike søknadsordningene man kan søke på, herunder informasjon om målgruppe, hvem som kan søke, hva det gis støtte til og andre viktige elementer.

Arbeidsdokument - Søknadsordninger

Aktivitetskonsepter

Her kommer info om aktivitetskonsepter

Vi jobber for å tilby dere aktivitetskonsepter. Mer info kommer.

Medlemssystem

På grunn av nye regler rundt personvern er det viktig å sikre at klubben bruker et godkjent medlemssystem. Du finner liste over godkjente systemer her.

Brettforbundet ønsker at alle klubber bruker systemene til NIF som er Klubbadmin/Min Idrett, dette av praktiske årsaker da dette er systemene vi i administrasjonen jobber i.

Her finner du triks og tips for bruk av KlubbAdmin

NIF forklarer den digitale medlemsreisen i idretten.

NIF Digital Support

Bruker man klubbadmin/min idrett vil man ha tilgang til NIF digital support

Veileder medlemmer og organisasjonsledd i norsk idrett i bruk av IT-systemer og digitale løsninger.

Åpningstider:
08.00 - 19.00 mandag til torsdag
08.00 - 15.30 fredag

Telefon: 21 02 90 90

E-post: support@idrettsforbundet.no

Regler for registrering av medlemsinformasjon

Her finner du utfyllende regler for registrering av medlmesopplysninger og rapportering til NIF...

Utdrag av informasjon du finner hos NIF:

  • Medlemskap i idrettslaget skal registreres individuelt. Familiekontingenter er kun en rabattordning.
  • Medlemskontingenten må være på minst kr 50 for hvert medlem for at medlemskapet skal telle med i den årlige rapporteringen til NIF. Dette gjelder også for familiekontingenter eller andre rabattordninger.
  • Barneidrettsansvarlig: Her registreres den som er oppnevnt som ansvarlig for barneidretten. Dette kan være en tillitsvalgt eller ansatt, og gjelder bare for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.

Generell info

Her vil dere finne spørsmål og svar om klubbdrift.

Klubbkontingent

Prisen for å være medlem av brettforbundet er kr. 500,- for klubber med medlemmer opp til 50 og kr. 1 000,- fra 51+ medlemmer.

Styrets arbeid

Visste du at du kan følge styret i Brettforbundets arbeid, og holde deg oppdatert på saker og vedtak?
Styrets møteplan og referater er offentlig informasjon. Les mer her.