Endelig er vi i gang med skateboard instruktørkurs!

Endelig er vi i gang med skateboard instruktørkurs!

18.-19. februar ble det første instruktørkurset for skateboard gjennomført! Kurset ble holdt i Fysak-hallen på Slettebakken i Bergen, hvor 11 deltakere fra Bergen skateboardklubb og Askøy rulleklubb var invitert til å delta. 

Kurset er utviklet av Fritjof Krogvold , en pioner innen skateboard og et leksikon på historie. Kursdeltakerne fikk dermed en mulighet til å lære av en ekspert innen feltet og bli trygge i sin rolle som instruktør. Vi er veldig glade og stolte over å ha en så erfaren person til å utvikle og lede kurset. 

Kurset er ment for alle som ønsket skolering i metodikk, pedagogikk og kunnskap rundt instruktørrollen. Målet med kurset er å gi deltakerne et solid grunnlag for å undervise i skating, og tilpasse opplæringen etter skaternes nivå og behov. I kurset går en også gjennom alt det praktiske som gjøres før og under kurs. Formålet med kurset er å skape lokal aktivitet. 

Instruktørkurset er et viktig svar på klubbenes ønske om å tilby gode skatekurs, camper eller skateskole i sine skateanlegg. Brettforbundet ønsker å være det stedet brettfolk går til når de ønsker en solid utdanning. Vi håper at skateboardklubber vil tilby utdanningen til sine medlemmer. Vi vet at det er mange som gjerne vil jobbe litt som skateboardinstruktører. Vi vet også at det er mange klubber som får spørsmål om de har skatekurs. 

Vi har tatt en prat med Fritjof og Petter (deltaker)!

Kan du si noe om jobben som er lagt ned for å utvikle dette kurset? 

Frit svarer: Ja, takk! 1.0 versjonen av kurset laget og gjennomførte jeg allerede i 2002, etter ønske fra grasrota den gang. Det var Trønderne i TSA som ønsket å bli litt tryggere på å tilby kvalitet i både undervisningen og kommunikasjonen med kurs. Det var kjempegøy å holde kurs for dem. De var gode på mye, så jeg hadde nok like mye utbytte av gjennomføringen som dem. Instruktørkurset slik det fremstår i dag har jeg jobbet mye med de siste to årene. Mye er egen erfaring, men noen skateskole-hoder og folkene bak Brettforbundets snowboard instruktørkurs vil kjenne igjen innhold. 

Hvordan var det å endelig få gjennomført første kurs?

Frit svarer: Vestlendingene leverte! Det var kjempegøy å få fyrt av kurset med skatere med så bra aldersspenn og erfaring. De fleste har vært i det jeg kaller instruktørgjerningen før. Formelt i kurs, eller bare i et møte med andre skatere. De har vært rause med egen tid og anstrengt seg for å lære andre skatere å få til sitt. Denne rausheten liker jeg å snakke litt om - det er en av kjerneverdiene i skating - at skatere ofte og på eget initiativ hjelper andre med å få til mestring. Vi gjør det hele tiden på flere måter. Som jeg nevnte med å gi tips, men også når vi heier på, high-fiver og klapper for andre. For meg har denne oppførselen en egen verdi som er fin å ta med seg i livet på mange andre arenaer - å bidra til å skape et miljø der vi vil at andre lykkes. I Bergen, tidlig første dagen, sa en av de yngste deltakerne at skating handler om samhold. Jeg hadde ikke spurt. Han sa det bare rett ut som en erkjennelse. “YES!” tenkte jeg - nå er jeg på helt rett sted! 

Hvordan var det som deltager å få være med på det første nybegynnerinstruktørkurset for skateboard?

Petter svarer: Det var en bra opplevelse og veldig lærerikt! Fritjof er en god pedagog og ga plass til gode samtaler gjennom hele kurset. 

Dere er jo en rå gjeng som har deltatt på dette kurset. Mange av dere har drevet og driver skateskoler. Kan du si noe om hva du fikk ut av kurset?

Petter svarer: Det var utrolig digg å få en bekreftelse på at mye av det vi har gjort på kurs og camper har vært bra. I tillegg var det det gøy å kunne lufte nye idéer med andre som har erfaring med skatekurs/skoler. Vi gikk inn i vinterferiecamps med god selvtillit.

Hvilken rolle tror du at instruktører kan spille for å inspirere og motivere unge skateboardere til å utvikle sine ferdigheter? 

Frit svarer: Jeg har lyst til å begynne med hovedpersonen. For meg er fokus på deltakeren på instruktørkurset. Jeg opplever å være i en privilegert situasjon, når skatere i alle aldre setter av en helg fordi de vil bli proffe instruktører. De vil lære mer om dette. De drømmer om å holde kurs. Det er jo fantastisk - å få gi dem det de mangler, så de kan gå inn i en instruktørrolle og vite at her kan jeg gjøre en bra forskjell. Med pedagogikk, metoder og praktiske øvelser. Til spørsmålet - min erfaring er at som instruktør kan jeg skape masse lek, mestring og glede…. og samhold. Det lærte jeg i Bergen. Samhold. 

På hvilken måte tenker du at slike kurs kan være viktig for rekruttering og utvikling av skateboardmiljøet? 

Petter svarer: Det vil først og fremst  sikre en kvalitet på hvordan skating blir lært videre. For meg er det viktig at kursene er basert på grunnverdiene som skate har gitt meg og bidra til god skateboardkultur. Jeg tror også at barn og andre kursdeltagere som blir møtt av en trygg og god instruktør vil ha mye større sannsynlighet til å fortsette med skate i etterkant.

Sist, er dette noe du anbefaler til andre?

Petter svarer: 100%! Å ha denne kunnskapen vil gi en kjempegod trygghet når man skal ha kurs :-)

Se så mye annet spennende!

Simple Session 2023
25.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Simple Session 2023

Elias Nilsen med 3. plass i Simple Session 2023!

Slalom Skateboard World Championship
20.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slalom Skateboard World Championship

Slalom Skateboard World Championship Oregon USA

Skateboard dommerkurs
20.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Skateboard dommerkurs

21-22 oktober er det dommerkurs for skateboard i Oslo Skatehall

Rekruttsamling Oslo Skatehall
18.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling Oslo Skatehall

Rekruttsamling i Oslo Skatehall 8. september

Verdens Kuleste Dag 2023
11.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Verdens Kuleste Dag 2023

Verdens Kuleste Dag recap

Women in Snowboarding
7.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Women in Snowboarding

Boklansering om kvinner i snowboard

alle artikler