Forslag til styrekandidater Brettforbundstinget 2023

Forslag til styrekandidater Brettforbundstinget 2023

Brettforbundets valgkomite skal innstille kandidater til styret og ber nå forslag fra din klubb innen 7. juli 2023.

‍På forbundstinget/Brettforbundets årsmøte, som holdes 9. september, skal klubbene velge et nytt styre i Brettforbundet. Det er valgkomiteen som legger frem innstillingen som forbundstinget skal stemme over.

Les mer informasjon om Brettforbundstinget her.


Styrets ansvar

Det er styret som har ansvar for å legge frem forslag til forbundets langtidsplaner, samt sikre oppfølging og gjennomføring av disse. Videre skal det også sikre god internkontroll, vedta drifts- og langtidsbudsjett for forbundet samt avlegge årsregnskap og styrets beretning.  

Brettforbundet er opptatt av å sikre at det overordnede, helhetlige perspektivet på Brettforbundets drifts ivaretas. Valgkomiteen ser derfor etter personer med genuin interesse og engasjement for brettsportene våre. Videre er det også viktig for oss å innstille kandidater med god kompetanse på fagområder som økonomi, juss, marked og sponsing, samt å ivareta bestemmelser og anbefalinger om alder, kjønnsbalanse, geografi og representasjon i alle de tre sportene.

Valgkomiteen ønsker forslag innen 7. juli. Forslag sendes til sekretær for valgkomiteen, Lene Brukstuen på e-post lene.brukstuen@brettforbundet.no.  

Valgkomiteens medlemmer kan kontaktes på:
Michael Sommer: 45 51 5755, michaelsomme@gmail.com
Ole Kristian Fjelltun-Larsen: 415 10 255, post@lofotenekstremsportklubb.no

Styret i Brettforbundet består av totalt 9 personer, inkludert varamedlemmer:

  • President
  • Visepresident skateboard
  • Visepresident surf
  • Visepresident snowboard
  • 3 styremedlemmer  
  • 2 varamedlemmer

Norges idrettsforbund og Brettforbundet har følgende regler kjønnsfordeling og alder:  

  • “Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.”
  • “Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.”

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og flere aktuelle kandidater er allerede foreslått.

Som styremedlem får du ta del i beslutningsprosesser som vil kunne påvirke utviklingen av sportene, både på nasjonalt og potensielt internasjonalt nivå. Du vil kunne bidra til å utvikle strategier, ta avgjørelser og implementere initiativer som med det vil gi deg en unik mulighet til å påvirke, styrke og fremme brettsporten.  

Se så mye annet spennende!

Recap NC & NM Kongsberg SBX
20.2.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Recap NC & NM Kongsberg SBX

Sjekk ut recap fra NM og NC i Kongsberg her

20 nyutdannede snowboardinstruktører de siste ukene
19.2.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

20 nyutdannede snowboardinstruktører de siste ukene

Brettforbundet har de siste to ukene gjennomført flere instruktørkurs, hvor 20 nye lokale trenere nå står klare!

Resultater NC & NM SBX
18.2.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Resultater NC & NM SBX

Resultater fra NC & NM SBX

Nysgjerrig på toppidrett?
15.2.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Nysgjerrig på toppidrett?

Tilbud snowboard Wang toppidrett Romerike

ISA World Surfing Games 2024
14.2.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

ISA World Surfing Games 2024

23. februar–3. mars er det er klart for VM i surf i Puerto Rico

Helårsanlegg i Marikollen
14.2.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Helårsanlegg i Marikollen

Nå blir det helårsanlegg for snowboard og freeski i Marikollen

alle artikler