Forslag til styrekandidater Brettforbundstinget 2023

Forslag til styrekandidater Brettforbundstinget 2023

Brettforbundets valgkomite skal innstille kandidater til styret og ber nå forslag fra din klubb innen 7. juli 2023.

‍På forbundstinget/Brettforbundets årsmøte, som holdes 9. september, skal klubbene velge et nytt styre i Brettforbundet. Det er valgkomiteen som legger frem innstillingen som forbundstinget skal stemme over.

Les mer informasjon om Brettforbundstinget her.


Styrets ansvar

Det er styret som har ansvar for å legge frem forslag til forbundets langtidsplaner, samt sikre oppfølging og gjennomføring av disse. Videre skal det også sikre god internkontroll, vedta drifts- og langtidsbudsjett for forbundet samt avlegge årsregnskap og styrets beretning.  

Brettforbundet er opptatt av å sikre at det overordnede, helhetlige perspektivet på Brettforbundets drifts ivaretas. Valgkomiteen ser derfor etter personer med genuin interesse og engasjement for brettsportene våre. Videre er det også viktig for oss å innstille kandidater med god kompetanse på fagområder som økonomi, juss, marked og sponsing, samt å ivareta bestemmelser og anbefalinger om alder, kjønnsbalanse, geografi og representasjon i alle de tre sportene.

Valgkomiteen ønsker forslag innen 7. juli. Forslag sendes til sekretær for valgkomiteen, Lene Brukstuen på e-post lene.brukstuen@brettforbundet.no.  

Valgkomiteens medlemmer kan kontaktes på:
Michael Sommer: 45 51 5755, michaelsomme@gmail.com
Ole Kristian Fjelltun-Larsen: 415 10 255, post@lofotenekstremsportklubb.no

Styret i Brettforbundet består av totalt 9 personer, inkludert varamedlemmer:

  • President
  • Visepresident skateboard
  • Visepresident surf
  • Visepresident snowboard
  • 3 styremedlemmer  
  • 2 varamedlemmer

Norges idrettsforbund og Brettforbundet har følgende regler kjønnsfordeling og alder:  

  • “Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem.”
  • “Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.”

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og flere aktuelle kandidater er allerede foreslått.

Som styremedlem får du ta del i beslutningsprosesser som vil kunne påvirke utviklingen av sportene, både på nasjonalt og potensielt internasjonalt nivå. Du vil kunne bidra til å utvikle strategier, ta avgjørelser og implementere initiativer som med det vil gi deg en unik mulighet til å påvirke, styrke og fremme brettsporten.  

Se så mye annet spennende!

Elias Nilsen fullførte OL-kvalifisering i Budapest
21.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Elias Nilsen fullførte OL-kvalifisering i Budapest

Olympic Qualifier 2024

Nå kan din klubb søke om å arrangere Norgescup eller Norgesmesterskap i snowboard kommende sesong
17.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Nå kan din klubb søke om å arrangere Norgescup eller Norgesmesterskap i snowboard kommende sesong

Ønsker klubben å arrangere Norgescup eller Norgesmesterskap i snowboard kommende sesong? Les mer her

Slik ser du Olympic Qualifier 2024
16.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik ser du Olympic Qualifier 2024

Her finner du mer info om Olympic Qualifier 20.–23. juni i Budapest

Recap NM i downhill skateboarding i Rullestadjuvet
14.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Recap NM i downhill skateboarding i Rullestadjuvet

Løpsrapport NM i Rullestadjuvet

Hvordan være en god idrettsforelder?
13.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Hvordan være en god idrettsforelder?

Er du idrettsforelder for barn og unge i alderen 6–19 år? Her får du noen tips til hvordan du kan være en god idrettsforelder

NM i downhill skateboarding på Rullestad 2024
12.6.2024
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

NM i downhill skateboarding på Rullestad 2024

I 80 kilometer i timen på hver sin treplanke skal de konkurrere om å bli førstemann ned

alle artikler