Nå kan det søkes om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idretten!

Nå kan det søkes om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idretten!

Etter et vellykket Brett for alle-arrangement på Sentralen i regi av Sparebankstiftelsen og Sentralen Ung ser vi helt klart verdien av tilskudd til mangfold- og inkluderingstiltak i idretten. Alle som ønsker det skal og bør ha ha en mulighet til å oppleve gleden med brettsport. 

Vi ønsker derfor å opplyse om at klubber nå bør benytte seg av Lotteri- og stiftelsestilsynet sin søknadsbaserte ordning om tilskudd i 2022 og 2023 til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Dette, for å øke bevisstheten rundt betydningen av mangfold, samt for å sikre et langvarig og systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende idrettsdeltakelse. 

SØK HER! Søknadsfristen er satt til mandag 13. juni 2022 kl. 13.00.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2022 og 2023.

- Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.

- Engangsutgifter kan være innkjøp av utstyr, dekning av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.

Kriterier for å søke:

For å kunne søke må man være registrert i Frivillighetsregisteret eller en kommunal fritidsklubb/ungdomshus. Søkere må videre rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene:

- Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.

- Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.

- Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.

- Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Viktig: Lotteri- og stiftelsestilsynet understreker at målet med tilskuddsordningen er at organisasjonene som søker skal skape varig økt deltakelse for de nevnte målgruppene og at dette krever systematisk arbeid. Mangfold og inkludering bør derfor være en integrert del av organisasjonens arbeid og ikke bare et enkeltstående tiltak. Organisasjoner som jobber målrettet med dette blir derfor prioritert. Før en søker er det derfor anbefalt at søkere så godt som mulig forsøker å beskrive hvordan varig økt deltakelse skal sikres i perioden 2022 og 2023. 

Eksempler på mangfold- og inkluderingstiltak:

Det gis tilskudd til både prosjekter eller engangsutgifter.

Eksempler på prosjekter som kan motta tilskudd gjennom denne ordningen: 

- Rekrutteringsaktiviteter som for eksempel rekrutteringsdager, aktivitetsdager, åpen dag eller tilsvarende arrangementer, i tillegg til egne prosjekter rettet mot rekruttering av én eller flere av målgruppene i ordningen. 

- Tilrettelegging for aktivitet kan være ulike tiltak for å redusere barrierene for deltakelse for én eller flere av målgruppene i ordningen. Det kan for eksempel være tiltak for å redusere kostnadene ved deltakelse, tiltak for å styrke deltakelsen blant minoritetsjenter eller tiltak for å tilrettelegge for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.  

Eksempler på typer engangsutgifter som kan motta tilskudd gjennom ordningen: 

- Innkjøp av utstyr kan omfatte alle typer utstyr som er nødvendige for å legge til rette for et variert og godt aktivitetstilbud for målgruppene, eksempelvis skateboard, snowboard eller hjelmer, med formål å redusere kostnadene og dermed senke terskelen for deltakelse.

- Dekking av deltakerkostnader kan for eksempel omfatte kostnader knyttet til deltakelse på arrangementer, transport, utstyr eller andre typer kostnader som utgjør barrierer for deltakelse.

Les mer om støtteordningen her!

Se så mye annet spennende!

Følg verdenscupen i Edmonton her!
7.12.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Følg verdenscupen i Edmonton her!

Til helgen er det verdenscup i Edmonton, Canada. Her finner du alt du trenger å vite om konkurransen.

Frikjøring med Emil Leenderts
7.12.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Frikjøring med Emil Leenderts

Her kan du lese litt om frikjøring med Emil Leenderts

Recap fra parasamling og parallellslalåm-konkurranse på Tryvann
5.12.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Recap fra parasamling og parallellslalåm-konkurranse på Tryvann

I forbindelse med Verdensdagen for funksjonshemmede inviterte Brettforbundet og Funkis Snowboardklubb til parallellslalåm på Tryvann.

Recap Landgraaf
4.12.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Recap Landgraaf

Recap fra verdenscup og europacup i Landgraaf

Søndag 3. desember er det klart for parasamling & parallelslalom-konkurranse
3.12.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Søndag 3. desember er det klart for parasamling & parallelslalom-konkurranse

Søndag 3. desember er det endelig klart for Parasamling og Parallelslalom-konkurranse på Skimore Oslo

Vi markerer verdensdagen for funksjonshemmede
2.12.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Vi markerer verdensdagen for funksjonshemmede

Bli med på markeringen av verdensdagen for funksjonshemmede

alle artikler