Nye tiltak for idretten

Nye tiltak for idretten

13. desember la regjeringen frem nye tiltak og restriksjoner for å endre den økende smittetrenden. Dessverre innebærer dette aktivitetsrestriksjoner som også rammer brettsporten.

Tiltakene trer i kraft fra og med 15. desember og gjelder i fire uker.

Brettforbundet oppfordrer til å følge de nye nasjonale anbefalingene og forskriftsfestede tiltakene. På denne måten vil vi raskest mulig få kontroll på smittesituasjonen og kan med det komme tilbake til en normal hverdag.

I mellomtiden er Idrettsforbundet i dialog med regjering og helsemyndighetene for å sikre at de helt nødvendige økonomiske støtteordningene for idretten og frivilligheten blir så treffsikre som mulig, i en tid hvor idretten på nytt blir hardt rammet av de nye restriksjonene.

Restriksjoner og tiltak med virkning fra 15. desember

Barn og unge
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr at det ikke skal legges opp til aktivitet hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)


Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.


Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere (oppdateres fortløpende av regjeringen), les mer her.

Les den oppdaterte covid-19-forskriften her.


En oppfordring

Til klubber, og alle dere som legger tilrettelegge for lek og moro - husk at man tar på seg et stort ansvar. Vi anbefaler dere å finne en god balanse, med god margin til regelverket. Sørg for at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko, og at tiltak og regler kan overholdes. I samråd med helsedirektoratet har Norges Idrettsforbund utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger, vi oppfordrer alle som vurderer å organisere aktivitet, til å en titt på disse.

 1. Alle som ønsker å skape aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og tilrettelegge aktivitet i samsvar med dette.
 2. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene, eller har symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta i, eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter.
 3. Det må sikres at alle til enhver tid holder meteren, og at det ikke er mer enn antallsbegrensningen som deltar.
 4. Ved aktiviteter for barn og unge, anbefaler vi å ha en voksen tilstede.
 5. Har dere anlegg? Vurder å stenge fellestjenester som kiosk og utlån av brett og hjelmer.
 6. Sørg for gode hygienerutiner. For eksempel god tilgang på antibac, og rutiner for grundig vask av flater som blir berørt.
 7. Bruk bare eget utstyr.

Vær smarte, følg retningslinjer og begrens risikoen! For at vi skal lykkes med å komme tilbake til normalen så fort som overhodet mulig, kreves det en laginnsats, vi står i dette sammen og er gjensidig avhengig av hverandre!

La oss gå frem som gode rollemodeller både ute og i sosiale medier, og vise at vi tar vår del av samfunnsansvaret på alvor 💛

Se så mye annet spennende!

Simple Session 2023
25.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Simple Session 2023

Elias Nilsen med 3. plass i Simple Session 2023!

Slalom Skateboard World Championship
20.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slalom Skateboard World Championship

Slalom Skateboard World Championship Oregon USA

Skateboard dommerkurs
20.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Skateboard dommerkurs

21-22 oktober er det dommerkurs for skateboard i Oslo Skatehall

Rekruttsamling Oslo Skatehall
18.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling Oslo Skatehall

Rekruttsamling i Oslo Skatehall 8. september

Verdens Kuleste Dag 2023
11.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Verdens Kuleste Dag 2023

Verdens Kuleste Dag recap

Women in Snowboarding
7.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Women in Snowboarding

Boklansering om kvinner i snowboard

alle artikler