Kontaktinfo

Besøksadresse

Brettforbundet c/o Idrettens hus. Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse

Brettforbundet. Postboks 5000,0840 Oslo Ullevål Stadion

Faktura:

faktura@brettforbundet.no

klubbhenvendelser:

magnus@brettforbundet.no

lene.brukstuen@brettforbundet.no

presse:

jornsimen.aaboe@brettforbundet.no

Vi vil gjerne at du følger oss på

Administrasjon

Bijora Sardarian

Bijora Sardarian

Generalsekretær
Magnus Bye

Magnus Bye

Klubb- og utdanningsansvarlig
Per Iver Grimsrud

Per Iver Grimsrud

Sportssjef (sykemeldt)
Sondre Hylland

Sondre Hylland

Arrangement- og anleggsansvarlig
Henning Braaten

Henning Braaten

Landslagsansvarlig- og prosjektleder skate
Anne Malene Wassmo

Anne Malene Wassmo

Medlemsadministrasjon og klubbutvikling
Morten Kleivdal

Morten Kleivdal

Landslagstrener
Jørn Simen Aabøe

Jørn Simen Aabøe

Kommunikasjon- og markedsrådgiver
Lene Brukstuen

Lene Brukstuen

Prosjektleder

Styret

Kjetil Andreas Ostling

Kjetil Andreas Ostling

President
Anne Karoline Bakken Staff

Anne Karoline Bakken Staff

Visepresident snowboard
Joakim Wang

Joakim Wang

Visepresident skateboard
Sara Bianca Gilje

Sara Bianca Gilje

Visepresident surf
Henriette Pedersen

Henriette Pedersen

Styremedlem
Kristian Kristiansen

Kristian Kristiansen

Styremedlem
Sigrid McEntire

Sigrid McEntire

Styremedlem
Tobias Aamodt

Tobias Aamodt

Styremedlem
Tommy Langseth

Tommy Langseth

Varamedlem

Styrets arbeid

Styret møtes normalt 6-8 ganger per år.

Møteplan frem til sommeren: 
Møtedatoer første halvdel av 2024: 

  • Møte 1: Torsdag 25. januar
  • Møte 2: Torsdag 14. mars
  • Møte 3: Torsdag 30. mai

Offentlige styrereferater og dokumenter:

Referat fra styremøtene i 2019 og 2020 er tilgjengelig her

Brettforbundets styringsdokumenter finner dere her: Brettforbundets langtidsplan vedtatt 2023 og lov 2019

Ønsker du styrereferater fra 2018 og tidligere er det bare å sende e-post til bijora@brettforbundet.no

Eventuelle spørsmål, innspill eller kommentarer til styrets arbeid sendes til styret v/ Kjetil Andreas Ostling på kjetil.ostling@hotmail.com

Antidoping: Brettforbundets Handlingsplan.

Brettforbundets komiteer

Komiteer oppnevnt av styret:
Brettforbundsstyret oppnevner skateboardkomiteen, surfekomiteen og snowboardkomiteen. Klubbene kan foreslå komitémedlemmer til styret.

Snowboardkomiteen: 
- Mona Gran Sukke
- Andreas Gjul Dale
- Tom Roll
- Christian Christensen

Skateboardkomiteen: 
- Joakim Wang
- Sindre Sandvin
- Kristina Westad
- Simen Hægeland
- Eirik Svensen
- Fritjof Krogvold

Surfekomiteen
- H.K.H Kronprins Haakon
- Sara Bianca Gilje
- Andreas Møgster
- Ole Kristian Fjelltun-Larsen
- Katrine Røed
- Tommy Langseth
- Helle Løvseth
- Ingebord Sofie Nakken
- Thomas Olsen

Årshjul utarbeidet av surfekomitèen finner du her.

Komiteer oppnevnt av årsmøtet:

Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i Brettforbundet, som forbundstinget skal stemme over. Valgkomiteens leder:
- Ola Keul

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen skal blant annet påse at særforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. Kontrollkomiteens medlemmer: 
- Benedikte N. Eide
- Kristin Ranum
- Hege Steffensen

Forbundets Bakgrunn

Snowboardforbundet har siden 1987 vært alle norske snowboarderes medlems- og interesseorganisasjon. I 1997 ble vi eget særforbund underlagt Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite (NIF).

Nå er Snowboardforbundet blitt til Brettforbundet, et felles forbund for de tre originale brettsportene snowboard, skate og surf. Brettforbundets visjon er å skape brettglede når du vil, hvor du vil, hvordan du vil. Gjennom vårt arbeid skal vi skape aktivitet og samle brettmiljøene, så alle får bedre muligheter til å stå på brett.

Til grunn for arbeidet til forbundets 8 ansatte og våre aktiviteter ligger verdiene personlig frihet, mestringsfølelse og felleskap. Organisasjonens seks strategisk overordnede mål er å skape robuste klubber og aktivitet for fremtiden, èn idrett - like muligheter, attraktive arrangement, flere store prestasjoner, nyskapende og ansvarlig organisering og ta ansvar for naturen vi leker i, og menneskene vi deler den med.