Brettforbundet vokser!

Brettforbundet vokser!

Medlemstallene for 2021 er her og vi kan gledelig fortelle om en medlems- og aktivitets-boom i Brettforbundet.

Foreløpige tall fra norsk idrett viser at det per 31.12.2021 er 1 773 396 medlemskap i de ordinære idrettslagene, en økning som tilsvarer 1,2 % fra 2020. Aktivitetstallene derimot, som viser antall aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en nedgang på 1,4 prosent i samme periode. Antall aktive i norsk idrett har derfor blitt redusert med 82 500 de siste to årene som følge av pandemien (les mer fra NIFs pressemelding her).

Likevel ser en at 13 særforbund derimot har hatt en vekst i aktivitetstallene under pandemiårene 2020 og 2021, hvor Brettforbundet kan skimte med å være det særforbundet som har høyest prosentvis vekst i aktivitetstallene. Mer presist har Brettforbundet hatt en økning på hele 43 % under pandemiårene 2020 og 2021, hvor aktivitetstallene for 2021 har økt til 4727, mens antall medlemskap har økt til 4793. Videre har også antall klubber økt med 20 % fra 2019. 

Fra NC i Big Air, Wyller 2022.
Foto: Even Brekke

Siden 2018, da Snowboardforbundet ble til Brettforbundet, et felles forbund for de tre originale brettsportene snowboard, skate og surf, har med andre ord medlemstallene og aktiviteten i forbundet økt i et raskt tempo. Eksempelvis opplevde skateboard en økning på hele 140 % i 2020.

NRK: Skating tar av under pandemien.

Vi er derfor veldig glade for at veksten fremdeles ser ut til å vedvare og vil i tiden fremover fortsette med å legge til rette for at alle som vil, skal ha en mulighet til å stå på brett! Eksempelvis har Brettforbundet og Norsk Tipping siden 2020 jobbet målrettet for å fremme jentesatsning og like muligheter i brettsporten. Dette arbeidet fortsetter. Les mer om prosjektet Ta plass her!

Videre jobbes det også med blant annet inkluderingsprosjektet Brett for alle, som har til hensikt å gi alle som ønsker en mulighet til å oppleve gleden med brettsport, gjennom å fjerne barrierer som tid og kostnader. Les mer om prosjektet Brett for alle her!

Fra skateskolen i Lakkegata, 2021.

Det er utrolig kult at vi igjen kan vise til medlemsøkning for brettsportene. Klubbene har vært veldig flinke til å skape aktivitet og brettglede for store og små gjennom en litt vanskelig periode. Vil også bruke anledningen til å ønske alle nye klubber velkommen til Brettforbundet - sier klubb- og utdanningsansvarlig Magnus Bye. 

Fra surf-NM i Lofoten, 2021.
Foto: Glen Imrie & Valentin Launay 

Likevel vet vi at selv om snowboard, skateboard og bølgesurf har en enorm internasjonal oppslutning, så er de fortsatt relativt unge sporter i Norge, spesielt i organisert form. Det blir derfor veldig spennende å følge med på utviklingen i årene som kommer også.

Bli medlem her!

Medlem og aktivt medlem 

I norsk idrett opereres det med to typer medlemskap - medlemmer og aktive medlemmer. I samordnet rapportering skal klubbene registrere begge. NIF definerer aktive medlemmer som alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer. 

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».

Hvorfor er medlemstallene viktige?

Medlemsregistreringen, eller samordnet rapportering som det også kalles, danner selve grunnlaget for det meste av offentlige tildelinger til idretten, samt at det er de som ligger til grunn for prioriteringer når det kommer til fordeling av blant annet nye anlegg, treningstid og politisk innflytelse.  Eksempelvis fordeles lokale aktivitetsmidler (LAM) direkte til klubbene ut fra antall medlemmer, herunder primært de aktive medlemmene da det er disse som danner grunnlaget for det meste av den offentlige støtten. Det er derfor viktig at klubbene registrerer antall medlemmer. 

Se så mye annet spennende!

Simple Session 2023
25.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Simple Session 2023

Elias Nilsen med 3. plass i Simple Session 2023!

Slalom Skateboard World Championship
20.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slalom Skateboard World Championship

Slalom Skateboard World Championship Oregon USA

Skateboard dommerkurs
20.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Skateboard dommerkurs

21-22 oktober er det dommerkurs for skateboard i Oslo Skatehall

Rekruttsamling Oslo Skatehall
18.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling Oslo Skatehall

Rekruttsamling i Oslo Skatehall 8. september

Verdens Kuleste Dag 2023
11.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Verdens Kuleste Dag 2023

Verdens Kuleste Dag recap

Women in Snowboarding
7.9.2023
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Women in Snowboarding

Boklansering om kvinner i snowboard

alle artikler