Fem kjappe om Tøyen sportsklubb!

Fem kjappe om Tøyen sportsklubb!

Det er dessverre store forskjeller når det kommer til idrettsdeltakelse blant barn og unge, hvor barrierer som tid, kostnad og kunnskap kan være med på å ekskludere. 

I den forbindelse har derfor Brettforbundet startet opp prosjektet Brett for alle, som har til hensikt å gi alle som ønsker det en mulighet til å oppleve gleden med brettsport. Dette gjør vi gjennom å fjerne eller minske barrierene, hvor vi med det har fått gleden av å blant annet kunne dele ut utstyr rundt om til klubbene. 

Vi har derfor tatt en prat med noen av disse klubbene, for å løfte frem den fantastiske jobben de allerede har gjort og gjør for medlemmene deres skal få oppleve brettglede. Artiklene skal være informative og kan gjerne brukes til inspirasjon for andre klubber. 

Kort om Tøyen sportsklubb:

Sted: Oslo

Lokal skatepark: Olafiagangen, GSF, Jordal (Skur 13 om vinteren).

Hvordan bidrar deres klubb til brettglede?

Ved å rive ned terskler for deltagelse og gjøre skating tilgjengelig for alle som ønsker å prøve.

I samarbeid med FRIGO, GSF og Brettforbundet har vi hatt følgende skatetilbud 2022:

- Utlån 14 - 19 alle ukedager i sommerhalvåret

- Skateskole 2 ganger i uka (15-18)

- Skoleskating 2-3 ganger i uka i Skur 13 gjennom vinteren

Sommerferien

- Utlån 5 dager i uken 7 timer om dagen i alle 9 sommerferieukene + 6 uker med skateskole på GSF fra 13- 17 i nevnte åpningstid med instruktører fra Brettforbundet.

- Hadde et skolearrangement i Skur 13 våren 2022 som et substitutt til avlyst XGamesNorway arrangement i samarbeid med Brettforbundet.

Hvorfor mener dere det er viktig med arbeid med inkludering? 

Vår befolkning får stadig dårligere folkehelse (fysisk og psykisk). For å lykkes med innenforskap er folkehelsen superviktig og her er inkludering en av hovedingrediensene. Hvis man i tillegg legger til aktivitetsmangfold, økonomisk og geografisk tilgjengelighet og gode rollemodeller har man en fin grunnmur for å lykkes i folkehelsearbeidet. 

Hvor ser dere for dere klubben om fem år?

Da har vi sammen med mange andre lokale samarbeidspartnere hjulpet til med å etablere Jordal som “skatefortet” i Oslo med et yrende liv og sunt miljø.

NYTTIGE SIDER:

OM BRETT FOR ALLE

UTLÅNSORDNINGER 

Se så mye annet spennende!

Rekruttsamling skate
30.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Rekruttsamling skate

Første rekruttsamling ble en suksess

Europa Cup & World Cup Banked Slalom
24.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Europa Cup & World Cup Banked Slalom

Niklas og Anders deltar i World Cup og Europa Cup torsdag og fredag

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!
22.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Askøy rulleklubb!

Vi har tatt en prat med Askøy rulleklubb!

Fem kjappe om Arendal skateklubb!
14.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Fem kjappe om Arendal skateklubb!

Vi har tatt en prat med Arendal skateklubb!

Slik ser du Tampa AM!
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Slik ser du Tampa AM!

Følg Jonas Carlsson og Fredrik Tangerud skate Tampa AM i helgen

Marius Håker gir seg i Brettforbundet
11.11.2022
Ikon brettIkon brettIkon brettBrettforbundet logo symbol

Marius Håker gir seg i Brettforbundet

Vi har stilt Marius noen spørsmål om hans karriere i Brettforbundet

alle artikler